„Eucharystia owocem radości odkrywanej z Maryją”

Przed Cudownym Obrazem

W dniach od 29 do 30 lipca odbyła się 42. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę pod hasłem „Eucharystia owocem radości odkrywanej z Maryją”.

Rozpoczęła się w piątek 29 lipca Mszą Świętą w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem Dyrektora Krajowego AMM – ks. Jerzego Basaja CM. Następnie, o godzinie 18.30 odbyło się powitanie wszystkich uczestników pielgrzymki w Sali Ojca Kordeckiego. To spotkanie wraz z ks. Jerzym poprowadziła Moderator Krajowa p. Małgorzata Daszczyszak. Od tej chwili przewodniczenie przejęła diecezja Bydgoska wraz z moderator diecezjalną Darią Pracką.

W godzinach 19.30 – 20.30 uczestnicy pielgrzymki odprawili Drogę Krzyżową na Jasnogórskich Wałach. O godzinie 21.00 rozważanie do Apelu Jasnogórskiego przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej wygłosił ks. Jerzy Basaj. W godzinie od 21.30 – 23.00 Młodzież Maryjna poprowadziła czuwanie nocne. O godzinie 23.00 zebrani w Cudownej Kaplicy uczestniczyli w uroczystej Eucharystia pod przewodnictwem przybyłych wraz z pielgrzymami kapłanami ze Zgromadzenia Misji i z diecezji.

Następnego dnia, 30 lipca w sobotę w godzinach porannych, pielgrzymi włączyli się w śpiew Godzinek ku czci NMP. O 9.00 członkowie Apostolatu Maryjnego wspólnie odmówili Modlitwę różańcową na szczycie Wałów Jasnogórskich.

O 10.30 konferencje na temat: „Eucharystia – owoc radości odkrywany z Maryją”, którą wygłosił ks. Maciej Musielak CM z Bydgoszczy. Mówił m.in: Życie Maryi prowadzi do Eucharystii. Maryja w swoim Fiat wyraziła zgodę na to, by Bóg wszedł między ludzi jako Jezus Chrystus. Maryja swoim życiem składa ofiarę Panu Bogu. Ofiarowuje Mu to co miała najcenniejsze. Ofiarowuje swoją miłość, ofiarowuje swój czas, ofiarowuje swoje bycie. Eucharystia jest nieodzownie związana z ofiarą, bo uobecnia zbawczą Ofiarę Chrystusa. Człowiek, który chce się zjednoczyć z Bogiem musi się nauczyć ofiarować Bogu to co ma. Maryja ofiarowała Bogu to co miała.

My swoją codzienność też możemy ofiarować Panu Bogu. Ofiarować rzeczy najprostsze. Kapłan zachęcał do ofiarowania także chwil trudnych, by z nimi przychodzić do Kościoła, które w naszych miejscowościach są często otwarte. Podkreślił: Przychodźmy do Jezusa Eucharystycznego, którego mamy niemal na wyciągnięcie ręki. Po konferencji wspólnie świętowano 25-lecie kapłaństwa Księdza Dyrektora AMM Jerzego Basaja CM.

Następnie uczestnicy pielgrzymki wysłuchali świadectw nadzwyczajnych łask uzdrowienia za przyczyną Matki Bożej od Cudownego Medalika.

Msza Święta na Wałach Jasnogórskich

O godzinie 11.30 została odprawiona uroczysta Eucharystia na Wałach Jasnogórskich pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Kieleckiej Bpa Jana Piotrowskiego. W homilii bp Jan, zachęcił do odważnego dawania świadectwa wiary i apostołowania w środowisku. Zdolność ta jest darem Ducha Świętego i wypływa z przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego. Po homilii odbyło się uroczyste przyjęcie dużej liczby nowych członków do Stowarzyszenia Cudownego Medalika – Apostolatu Maryjnego w Polsce.

Na koniec przekazano informację, że w roku 2023 pielgrzymce przewodzić będzie Apostolat Maryjny Cudownego Medalika – diecezja Kielecka. Modlitwom wszystkich zebranych ks. Dyrektor Jerzy B. CM powierzył trwającą 9 letnią Nowennę przed rocznicą 200 lecia Objawień Cudownego Medalika.

Z grupami z 23 diecezji w pielgrzymce uczestniczyły Siostry Miłosierdzia z trzech Prowincji a także licznie przybyli Księża Misjonarze oraz Księża Diecezjalni. Ogółem uczestniczyło ok. 2360 Apostołów Stowarzyszenia Cudownego Medalika.

S. Anna Sobczyk Radna Krajowa AMM

Homilia głoszona przez ks. Jerzego Basaja CM