78. rocznica Powstania Warszawskiego

Fronton domu centralnego 1945 r.

W dniu 1 sierpnia br. obchodzimy już 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nosimy w naszej pamięci i modlitwie tych, którzy walczyli za wolność Polski i wyzwolenie Warszawy. Jako Siostry Miłosierdzia, popularnie zwane szarytkami, pamiętamy również o naszych Siostrach, które w tym tragicznym czasie wykazały w stopniu nie tylko heroicznym, ale pełnym miłości zaangażowanie w niesienie pomocy rannym, powstańcom i cywilnej ludności, zwłaszcza Powiśla, gdzie znajduje się Dom Prowincjalny, w tamtym czasie nazwany domem centralnym. Oto kilka wspomnień Sióstr Szarytek tamtego okresu:

„Jak całe Powiśle, tak i dom centralny w pierwszej fazie Powstania znajdował się w rękach powstańców. Stan ten trwał do 6. IX. 1944 r. Część powstańców zamieszkała nawet w budynku szkolnym i stąd prowadziła akcję. Zamieszkali również w gmachu dzieci. Ranni byli umieszczani (jeżeli tylko mogli się tu dostać) w szpitalu powstańczym, wśród chorych z Oftalmiki. Zarówno zdrowi, jak i ranni byli żywieni przez siostry domu centralnego. Wycofali się ostatecznie w dniu 6 września w momencie, gdy na teren św. Kazimierza wchodzili Niemcy”.

„Ważnym punktem oporu dla powstańców była elektrownia miejska, znajdująca się w niewielkiej odległości od Tamki. Na prośbę dowództwa siostry wypiekały dla nich chleb, codziennie z dwóch metrów mąki. Pracownicy dostarczali mąkę a zabierali chleb w momentach względnej ciszy. Gdy zapotrzebowanie na chleb było szczególnie duże, cywilni mężczyźni przebywający w domu centralnym pomagali siostrom przy jego wypieku. W miarę opanowywania Powiśla przez Niemców dostawy stawały się coraz trudniejsze, a wreszcie wręcz niemożliwe. Jednak siostry, dokąd mogły i miały z czego, piekły chleb dla ludzi przebywających na swoim terenie”.  

Każdego roku 1 sierpnia podczas Mszy Świętej polecamy Bogu dusze wszystkich, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego, a szczególnie Siostry Miłosierdzia.Źródło: Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947, tom 14, Anna Jurczak: Zgromadzanie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Sług Ubogich Chorych Prowincja Warszawska