XXI Dzień Papieski

W Polsce, w niedzielę 10 października br., pod hasłem „Nie lękajcie się” obchodziliśmy XXI Dzień Papieski. W przedszkolu w Łbiskach postać Karola Wojtyły swoim młodszym kolegom i koleżankom przybliżyły najstarsze dzieci.

Na ścieżkach świętego Jana Pawła II towarzyszyła modlitwa, zabawa i treści, które wypełniały codzienność Wielkiego Polaka. Święty Janie Pawle II – módl się za nami.