Bł. ks. Jerzy Popiełuszko u Sióstr Miłosierdzia

Kaplica Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia w Warszawie

Dnia 19 października wspominamy męczeńską śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Był on człowiekiem silnej wiary, wielkiej miłości Boga i bliźniego, zwłaszcza swoich nieprzyjaciół. Tak jak o bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim można również powiedzieć o bł. Ks. Jerzym, że był to kapłan „niezłomny”. Chociaż grożono mu i zastraszano wiele razy to jednak nie wahał się głosić prawdy, przede wszystkim prawdy Bożej. Nie wahał się także stawać w obronie najsłabszych, w obronie godności i wolności człowieka, jak również całego naszego narodu, który był pod panowaniem władz komunistycznych.

Pamięć o ks. Jerzym jest wciąż żywa, bo było to tak niedawno, kiedy Polska dowiedziała się o jego porwaniu i zamordowaniu. Wielu Polaków pamięta te chwile. Były one bardzo ciężkie i smutne. Pamiętają te chwile także Siostry Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej, zwłaszcza te, które miały tę łaskę i przywilej ubierania ks. Jerzego po śmierci. Trzy Siostry pochylały się, dotykały zmaltretowanego ciała ks. Jerzego, by go przygotować na ostatnią drogę do domu Ojca  niebieskiego. W kaplicy Domu Prowincjalnego w Warszawie, w sobotę 16 października br., O. Dyrektor Sióstr Miłosierdzia dokonał poświęcenia obrazu bł. ks. Jerzego w obecności Sióstr Domu Prowincjalnego i całej Prowincji w osobie Sióstr Przełożonych ze wszystkich prawie wspólnot. Obraz namalowała rodzona siostra jednej z Sióstr. Przedstawia ks. Jerzego na Tamie we Włocławku z krzyżem i palmą męczeństwa w dłoniach.

Ks. Jerzy jest dla nas wielkim przykładem człowieka i kapłana, który czynił to jest słuszne i prawe, a który całą swoją siłę i moc do działania brał ze zjednoczenia z Chrystusem cierpiącym. I tak jak Chrystus uczył, by miłować nieprzyjaciół i dał tego wyraz na Krzyżu w modlitwie do Ojca: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”, tak i ks. Jerzy nauczał, by „zło dobrem zwyciężać”. Módlmy się za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego o wszelkie potrzebne łaski dla nas a zwłaszcza dla naszej umiłowanej Ojczyzny, która ponownie znajduje się w trudnym momencie dziejowym. Błogosławiony ks. Jerzy, módl się za nami!

Zdj. za: DZIEJE.pl