„Świadczyć z nadzieją”

Niepokalana w ołtarzu głównym w kaplicy Sióstr Miłosierdzia

„Świadczyć z nadzieją” to hasło rekolekcji, które w dn. 8-10 października przeżywała Wincentyńska Młodzież Maryjna (WMM) w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Warszawie.

Podczas Eucharystii

Młodzi ludzie przybyli z Ostrołęki, Łomży, Kurozwęk, Łukowa , Łbisk oraz Warszawy. Pod wprawnym słowem ks. Jerzego, Kapłana ze Zgromadzenia Ks. Misjonarzy  św. Wincentego a Paulo, odkrywali sposoby i kierunki świadczenia o swojej wierze i o swojej tożsamości Dziecka Maryi. Uczyli się jak nieść nadzieję tym, którym jej brakuje.

W czasie spotkań nie zabrakło najważniejszego spotkania: z Jezusem w Eucharystii podczas Mszy Świętej. Sobotnie popołudnie to świadczenie o swojej wierze na ulicach Warszawy wobec przechodniów, którzy spoglądali z ciekawością na młodzież trzymającą w ręku różaniec i modląca się w drodze.

Uczestnicy bardzo gorliwie poszukiwali nadziei na kartach Ewangelii, a za pomocą form teatralnych pokazywali jak urzeczywistniać ją w czasach współczesnych.

Nas, opiekujących się WMM bardzo cieszy fakt tak dużego zaangażowania, ale przede wszystkim to, że młodzi są spragnieni adoracji, liczą na spotkanie z Chrystusem przebaczającym w Spowiedzi Świętej, czekają na rozmowę z kapłanem. Czekamy więc z nadzieją na następne rekolekcje. Cześć Maryi!