Siostry Miłosierdzia na beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego

Spotkanie formacyjne Sióstr Młodych

W piątek, 10 września br., w seminarium Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej, gościłyśmy s. Janę ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek z konferencją: „Matka Elżbieta Róża Czacka – święta Patronka na trudne czasy”.

Dnia 11 września, w sobotni wieczór poprzedzający beatyfikację Matki Elżbiety i Kard. Stefana Wyszyńskiego, siostry ze wspólnoty  Domu Prowincjalnego wraz z młodymi siostrami zgromadzonymi na swojej sesji formacyjnej, trwały w kaplicy na modlitewnym czuwaniu z Prymasem Tysiąclecia.

Czuwanie przed beatyfikacją

Tego wieczoru proroczo brzmiały, czytane przez siostry, wpisy Księdza Prymasa do Księgi Pamiątkowej z lat 1957-1965, gdy przy różnych okazjach był Gościem w Domu Prowincjalnym w Warszawie. Oto niektóre z nich:

„Niechaj rozjaśnia się Miłość Wasza, której światu bardziej potrzeba niż chleba.”

„Niechaj kroki Wasze po ziemi polskiej, będą śladami Miłości Ojcowej do ludzi.”

W Świątyni Opatrzności Bożej podczas beatyfikacji

„Córki Miłości Bożej, która nie umiera, bądźcie świadkami Miłości Bożej wśród ludzi. Miłość nie umiera i Wy nie kończycie się. Trwajcie w Miłości.”

Siostry podczas beatyfikacji i przewodnicząca Apostolatu Maryjnego w Polsce

W niedzielę, 12 września, dzięki Opatrzności Bożej, aż 13 Sióstr z naszej Prowincji, uczestniczyło w świątyni i w sektorach przed świątynią w Wilanowie w Uroczystości Beatyfikacji Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety, Róży Czackiej. Modliłyśmy się z ufnością za nas i wszystkich Polaków, abyśmy jak nowi błogosławieni, w dramatycznych wydarzeniach i w cierpieniu, przy pomocy łaski Bożej upodabniali się do swego Mistrza, a nasze serca stawały się coraz bardziej sercami według Serca Jezusowego.

Kaplica Domu Prowincjalnego w wigilię beatyfikacji