40. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego (AMM)

Relacja Krajowej Moderator AMM

W dniach 24-25 lipca 2020 r. już po raz 40 członkowie Stowarzyszenia Cudownego Medalika z całej Polski, spotkali się w Jasnogórskim Sanktuarium, by u stóp Królowej Polski – Matki Bożej Częstochowskiej, wspólnie przeżywać 190. rocznicę Objawień na ul. du Bac w Paryżu, 40. rocznicę rozpoczęcia działalności Apostolatu Maryjnego w Polsce, 100. rocznicę „Cudu nad Wisłą” i 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.

Poprzednie 39 lat przyzwyczaiły nas do spotkań w gronie 3 – 4 tysięcy uczestników i ponad 100 kandydatów rocznie, decydujących się na uroczyste wstąpienie w szeregi Apostolatu Maryjnego. Rok 2020 rozpoczął się zatrważającymi informacjami o koronawirusie i groźnej chorobie COVID 19 atakującej przede wszystkim osoby starsze i osłabione. Z wielką obawą o naszych najstarszych członków przygotowywaliśmy więc program tegorocznej jubileuszowej pielgrzymki. Każdą najmniejszą grupę pielgrzymów witaliśmy z wielką radością 24 lipca w Sali Kordeckiego. Hasło tegorocznego spotkania: „Maryja Niewiasta Eucharystii”, podkreślało główny cel pielgrzymowania, którym było radosne uczestnictwo w trzech Eucharystycznych Ucztach: 24. lipca w Bazylice, w nocy o 23.00 na zakończenie „kołatania” przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej i 25. lipca na Jasnogórskich Wałach.      

Msza Święta w Bazylice, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Kazimierz Stelmach CM, rozpoczynała nasze spotkanie. Po niej, jak co roku, udaliśmy się wszyscy do Sali Kordeckiego na spotkanie formacyjno-modlitewne. Tam z wielką radością powitaliśmy przybyłych kapłanów-Opiekunów Duchowych i liczne grono Sióstr Miłosierdzia z Siostra Wizytatorką Prowincji Warszawskiej, Jadwigą Szok, i Siostrą Radną Krajową AMM Urszulą Błońską na czele. Do tej wielkiej radości dołączyła wdzięczność, za przygotowane przez Siostry rozważania i prowadzenie Drogi Krzyżowej przed Apelem Jasnogórskim. Rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego, prowadził Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika, ks. Jerzy Basaj CM.

Zwyczajem już się stało, że po Apelu, chętnym osobom rozdajemy Cudowne Medaliki. W tym roku, zostało rozdane niemal 2 tysiące medalików.               

Podczas wieczornego „kołatania”, prowadzonego przez Siostry Szarytki, mieliśmy możliwość głębokiego przeżywania kolejnych tajemnic z bolesnej części Różańca Świętego. Przy akompaniamencie gitary, śpiew wybrzmiewał do godz. 23:00. Nocne czuwanie, zakończyła Msza Święta z homilią Ks. Prałata Andrzeja Kakareko, opiekuna AMM diecezji białostockiej.

W sobotę modlitewne spotkanie na Jasnogórskim Szczycie rozpoczęła modlitwa różańcowa a po niej konferencja ks. bp. Mariana Florczyka. Po konferencji świadectwo o roli Eucharystii w życiu i wpływie na postawę apostolską przedstawiła moderator diecezji kieleckiej, Halina Pilewska. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. bp. Marian Florczyk a homilię wygłosił ks. bp. Paweł Socha CM. Siostry Szarytki wystąpiły w roli lektorów a psalm zaśpiewały góralki z zespołu Giewont z Zakopanego. Podczas Mszy Świętej 26 osób złożyło uroczyste przyrzeczenie i zostało przyjętych w szeregi Apostolatu Maryjnego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że tegoroczny „Dar Ołtarza”, składał się nie tylko z kwiatów, ofiary pieniężnej i tradycyjnych góralskich oscypków, ale przede wszystkim z modlitewnych czynów podejmowanych w tym roku przez całe parafialne grupy Apostolatu Maryjnego.  

Z okazji 190. rocznicy objawień Najświętszej Maryi Niepokalanej w Paryżu na ul. du Bac, 40-lecia działalności Apostolatu Maryjnego w Polsce, 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej – „Cudu nad Wisłą”, członkowie Apostolatu Maryjnego podjęli następujące zobowiązania modlitewne:

  1. „ALERT 99” – od 15 sierpnia 2019 do 15 sierpnia 2020 – modlitwa w intencji Ojczyzny aktem strzelistym każdego dnia.
  2. „DUCHOWA ADOPCJA KAPŁANA” – codzienna dowolnie wybrana część Różańca Świętego w intencji kapłana potrzebującego modlitewnego wsparcia.
  3. „MARGARETKI” – modlitwa różańcowa dedykowana wybranym kapłanom.
  4. „NIEUSTAJĄCA MODLITWA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ” – przez cały miesiąc maj i październik, dzień i noc przekazywana sztafetowo kolejnym parafialnym grupom w 34 diecezjach.

 W dwudniowym spotkaniu, które przede wszystkim traktujemy jako inaugurację obchodów 190. rocznicy Objawień NMP Niepokalanej w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu, nasze oczy zwrócone były na Siostry Szarytki, które przypominają nam skromną, pracowitą i zawsze gotową do pomocy s. Katarzynę Labouré, powierniczkę Maryi przekazującej Cudowny Medalik. Wszystkim Siostrom dziękujemy za obecność i tak wielką pomoc w przygotowaniu jubileuszowego spotkania. Dobrze, że byłyście z nami i dobrze, że jesteście. Zawsze pamiętamy o Was i modlimy się w Waszej intencji.

Moderator Krajowa Małgorzata D.