82. rocznica wybuchu II wojny światowej

Siostry wśród chorych

W dniu 1 września br. obchodzimy 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Była to największa tragedia XX w. nie tylko dla naszej Ojczyzny, ale dla całego świata, choć nie w tej samej mierze.

Siostry Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej w sposób szczególny pielęgnują pamięć o dwóch Siostrach, które były niemalże pierwszymi ofiarami wojny dnia 1 września 1939 r. Były to s. Janina Pikulska (lat 49, powołania 27) i s. Joanna Zakościelna (lat 40, powołania 11).

Siostry były pielęgniarkami w szpitalu w Wieluniu, gdzie zostały zrzucone pierwsze bomby podczas sześcioletniej wojny. Swoje młode życie ofiarowały razem z innymi za bezcenny dar wolności i miłości do Ojczyzny.

S. Anna Jurczak, Archiwistka Prowincji w swojej książce tak pisze o tamtych wydarzeniach:

„W dniu 1 IX 1939 r. został zburzony i spalony Szpital Powiatowy pw. Wszystkich Świętych w Wieluniu. Bomba, która spadła w środek budynku szpitalnego, spowodowała jego pożar i zawalenie aż do piwnic. Zginęło dużo chorych, 7 osób personelu świeckiego i 2 szarytki (Siostry Miłosierdzia). Pozostałe siostry wraz z ocalałym personelem usiłowały ratować chorych, których część przewieźli do szpitala w Sieradzu, Łodzi i Piotrkowie. Chorzy chodzący sami uciekli, a siostry opuściły miasto”.

W tych dniach pamięci o wielu milionach ofiar II wojny światowej chciejmy nadal pielęgnować w sobie pamięć o tych, którzy w obronie naszego kraju, wolności i wiary przelali swoją krew i ponieśli najwyższą cenę. Pokój ich duszy!