Czerwony Szkaplerz na Męce Pańskiej

Podczas nabożeństwa Męki Pańskiej adoracja Najświętszego Sakramentu i Krzyża Pasyjnego

Z 23/24 lutego br. w parafii Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym miało miejsce 24 godzinne nabożeństwo Męki Pańskiej wg Sł. B. Luizy Piccarrety. Nabożeństwo rozpoczęło się Mszą Świętą. Po Eucharystii został wystawiony na ołtarzu w monstrancji Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Przez całą dobę trwała modlitwa wynagrodzenia i dziękczynienia Jezusowi za Jego zbawczą Mękę, za wszystkie poniesione cierpienia dla zbawienia rodzaju ludzkiego.

W czasie tego nabożeństwa można było przyjąć Czerwony Szkaplerz, tzw. Męki Pańskiej i Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. W ramach przygotowania do przyjęcia Szkaplerza dnia 4 lutego w tejże parafii o objawieniach, misji i łaskach związanych z jego przyjęciem mówiła S. Elżbieta z Warszawskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia.

Czerwony Szkaplerz został objawiony francuskiej Siostrze Miłosierdzia Apolonii Andriveau dnia 26 lipca 1846 roku. Pan Jezus obiecał noszącym go w każdy piątek zupełne win swych odpuszczenie oraz wielkie pomnożenie wiary, nadziei i miłości. Szkaplerz został zatwierdzony przez papieża Piusa IX.  

Podczas nabożeństwa można było adorować i oddać cześć Krzyżowi Pasyjnemu, który towarzyszy Wojownikom Maryi w ich lokalnych i ogólnopolskich spotkaniach w kraju i za granicą. Krzyż ten także bierze udział w Drodze Krzyżowej w Wielki Piątek po ulicach Starego Miasta w Warszawie.

Nabożeństwo zakończyło się także Mszą Świętą, w której wzięła udział dość liczna grupa wiernych. Tych, którzy przyjęli Szkaplerz było blisko 100 osób. „O Jezu, dzięki Ci, za Twej Męki trud.”

Image: Free Pixabay