Spotkanie Apostolatu Maryjnego w Centralnym Ośrodku Stowarzyszenia Cudownego Medalika

W sobotę poprzedzającą rocznicę Objawień Cudownego Medalika przy ul. du Bac w Paryżu, 24 listopada 2018 r. przy ul. Radnej w Warszawie, odbyło się spotkanie Apostolatu Maryjnego, jednej z gałęzi Rodziny Wincentyńskiej. Rozpoczęło się ono od ponad godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Centralnym Ośrodku Stowarzyszenia Cudownego Medalika. W ten sposób Członkowie Apostolatu z różnych miejscowości i diecezji mogli realizować przesłanie Maryi zachęcające każdego z nas do przychodzenia do stopni Ołtarza, składając swoje radości i troski.

Centrum spotkania stanowiła uroczysta Msza Święta, koncelebrowana przez Księdza Dyrektora Apostolatu: Jerzego Basaja i Współbraci Misjonarskich: ks. Stanisława Wypycha, ks. Radosława Pawłowskiego, ks. Piotra Kwietnia, ks. Piotra Rutkowskiego i ks. Jana Orzechowskiego oraz kapłanów diecezjalnych pełniących funkcję opiekunów duchowych w diecezjach Białostockiej – ks. Andrzeja Kakareko i Zielonogórsko – Gorzowskiej – ks. Zygmunta Zimnawoda. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Zygmunt, w której to homilii zachęcał do gorliwości w służbie Bogu i Maryi objawiającej Cudowny Medalik. 

Na koniec Uroczystej Eucharystii wspólnie podziękowaliśmy Radzie Krajowej Apostolatu, w skład której z ramienia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Radną jest s. Urszula Błońska, za animowanie Stowarzyszenia, ich modlitwę i oddany z miłości do Maryi czas. 

Nakarmieni Słowem i Ciałem Pana przeszliśmy na Tamkę, by wzmocnić siły fizyczne przepysznym bigosem i pączkami. 

W pełni umocnieni mogliśmy wracać zarówno grupami do swoich domów w Ignacowie, Radomiu, Białymstoku i innych części Polski, jak i indywidualnie do Warszawy i okolic.

Niech Chrystus i Jego Matka będą uwielbieni w tym świętym czasie!