Podążając za Panem – Dzień życia konsekrowanego

Dzień 2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego, w 1997 roku papież Jan Paweł II ogłosił w kościele powszechnym dniem Życia Konsekrowanego. Chciał przez to podkreślić wagę i znaczenia jakie ma ten rodzaj życia i posługi nie tylko dla kościoła, ale i dla społeczeństwa w ogóle. We wprowadzeniu do posynodalnej adhortacji Vita Consecrata czytamy: 

Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusadziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo — stają się w pewien swoisty i trwały sposób „widzialne” w świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego, które już jest obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie. (VC 1)

Dalej w adhortacji czytamy: życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ „wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego” oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem. (VC 3)

Siostry Miłosierdzia z Domu Prowincjalnego w Warszawie łącząc się z wszystkimi osobami konsekrowanymi wzięły udział w zorganizowanych na to święto spotkaniach modlitewnych. W sobotę, 1 lutego, udały się do Wspólnot Jerozolimskich przy ul. Łazienkowskiej 14, by razem z innymi osobami konsekrowanymi modlić się I Nieszporami z Niedzieli z Dnia Życia Konsekrowanego. Następnie miała miejsce krótka agapa w Betanii, a potem adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z medytacją na temat ślubu czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa . 

W niedzielę, w Święto Ofiarowania Pańskiego w kaplicy Domu Prowincjalnego podczas uroczystej Mszy świętej z ceremonią poświęcenia świec, Siostry modliły się za wszystkie osoby Bogu poświęcone. Popołudniu natomiast, na godz. 15:00, udały się do Kościoła seminaryjnego, gdzie odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia a następnie wszystkie osoby konsekrowane przeszły procesyjnie do Archikatedry pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela na uroczystą Mszę świętą pod przewodnictwem ks. bp Michała Janochy, który też wygłosił homilię. 

Składamy Bogu dzięki za ten nieoceniony i niezasłużony dar jakim jest powołanie każdej z nas. Niech Maryja, która trzymała w ramionach Dziecię Jezus i ofiarowała Go Bogu Ojcu, także i nas ma zawsze pod swoją Macierzyńską opieką i ofiaruje nasze życie i misję Bogu Ojcu.