Spotkanie Osób Konsekrowanych na Świętym Krzyżu

Dnia 12 wrzesień 2020 r. miało miejsce kolejne już międzyzakonne spotkanie na Świętym Krzyżu. Tego roku udział wzięło 5 Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Warszawskiej: 2 Siostry ze wspólnoty Sióstr z Sandomierza i 3 Siostry ze wspólnoty Sióstr w Lipowej. Ze względu na obecną sytuację spowodowaną koronawirusem było mniej osób konsekrowanych niż zazwyczaj, chociaż i tak organizatorzy myśleli, że będzie mniej.

O godz. 10.00 Siostry zgromadziły się w Świętokrzyskim Sanktuarium. Po krótkiej modlitwie wprowadzającej wszyscy zgromadzeni zostali przywitani przez nowego kustosza Sanktuarium, O. Krzysztofa Czapilskiego, a następnie ks. Prałat Tomasz Rusiecki (Przewodniczący Podkomisji   ds. Indywidualnego Życia Konsekrowanego przedstawił program spotkania i zapowiedział wykład Ks. Bpa Jacka Kicińskiego (obecnego Przewodniczącego  Komisji  Życia Konsekrowanego). Następnie został odczytany wykład O. Gabriela Bartoszewskiego, który w ostatniej chwili musiał odwołać przyjazd.

Tematem konferencji Ks. Bpa Jacka Kicińskiego było: „Święty Jan Paweł II
a Eucharystia”, w której podkreślił, że całe życie Jana Pawła II było naznaczone głęboką duchowością eucharystyczną. Św. Jan Paweł II w Wielki Czwartek wydał Encyklikę „Ecclesia de Eucharistia”. W konferencji zostały przez Ks. Bpa rozwinięte 4 punkty w oparciu o treść Encykliki: 1) Eucharystia to Wielka Tajemnica Wiary; 2)Eucharystia buduje Kościół; 3) Eucharystia nadaje apostolski wymiar całemu Kościołowi oraz 4) Maryja wzorem Eucharystii.

W samo południe rozpoczęła się uroczysta Eucharystia celebrowana przez Ks. Bpa Jacka Kicińskiego i Współorganizatorów spotkania. Do koncelebry dołączyli się Ojcowie różnych zgromadzeń zakonnych, którzy przybyli na ten dzień Świętokrzyskiego Spotkania. Wszyscy w wielkim skupieniu wsłuchiwali się w słowa homilii wygłoszonej przez Głównego Celebransa o wartości Eucharystii w trudnej codzienności związanej z panującą pandemią Covid 19.

Po Eucharystii ksiądz Kustosz Sanktuarium zaprosił wszystkich uczestników spotkania na poczęstunek.  Podczas spożywania smacznego żurku czy bigosu padały słowa serdecznych pozdrowień i wesołych rozmów, które zawiązywały się na wirydarzu klasztornym w ten piękny słoneczny dzień. Po kawie i smacznych bułeczkach Pielgrzymi zostali zaproszeni do świątyni na ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, którą poprowadziły Siostry z Instytutu Prymasowskiego. Spotkanie zakończyło się przed 15.00. Pozostała radość przeżytego spotkania, pogłębiona modlitwą podczas drogi powrotnej. Z sentymentem spoglądałyśmy na oddalające się Pasmo Gór Świętokrzyskich i piękno pól ziemi kieleckiej. Tak pięknie pozwoliła nam Maryja uczestniczyć w Swoich Imieninach. Dziękujemy Ci, Maryjo!