Zebrała nas Święta Ludwika

W dniu 10 maja, w Uroczystość Świętej Ludwiki de Marillac, wszystkie Siostry Miłosierdzia i Księża Misjonarze posługujący na Białorusi, zebrali się razem w parafii w Iwacewiczach, żeby wspólnie uczcić świętą Patronką i prosić za jej wstawiennictwem o wierność charyzmatowi Założycieli oraz o nowe i dobre powołania do służby Chrystusowi w Ubogich.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.00 konferencją, którą nam wygłosił ks. Janusz CM posługujący w Rużanach na temat „Człowiek zaufania”. Po konferencji nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość przystąpienia do Sakramentu Pojednania. Kulminacyjnym punktem stała Msza Święta, gdzie homilię do nas wygłosił ks. Jacek CM z Szereszewa. Po tak duchowej uczcie nadszedł czas i na rekreację. Bóg obdarował nas pięknym słonecznym dniem, dlatego mogliśmy spędzić ten czas na podwórku Kościoła w radosnej, ciepłej i rodzinnej atmosferze. Na zakończenie spotkania pomodliliśmy się Nieszporami ku czci św. Ludwiki i w duchu wdzięczności za dar tego spotkania każda wspólnota wróciła do siebie.  Niech Bóg będzie za wszystko uwielbiony!

Siostra Miłosierdzia z Białorusi