Śluby Święte u Sióstr Miłosierdzia

Siostra Justyna niesie kwiaty w procesji z darami ołtarza

Dnia 2 lutego br., w Święto Ofiarowania Pańskiego, Siostra Justyna ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Domu Prowincjalnym w Warszawie, złożyła Śluby Święte po raz pierwszy. Śluby Święte to zawsze wielka uroczystość i wielka łaska nie tylko dla Siostry, która oddaje swoje życie Panu Bogu na wzór Maryi w sposób tak uroczysty i doniosły, ale przede wszystkim jest to wielki dar dla Prowincji i Zgromadzenia oraz dla Ubogich, którym Siostra zobowiązuje się ślubem służyć widząc w ich osobach samego Chrystusa.

Po sześcioletnim przygotowaniu uroczysta Msza Święta, podczas której Siostra Justyna złożyła Śluby Święte po raz pierwszy, miała miejsce w kaplicy Domu Prowincjalnego. Przewodniczył jej O. Dyrektor Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia Karol Hołubicki ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. W koncelebrze brali udział również inni kapłani ze Zgromadzenia Misji z Proboszczem Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie oraz Ksiądz Salezjanin. Homilię wygłosił O. Dyrektor nawiązując do każdego ze Ślubów.

Moment składania Ślubów Świętych przez Siostrę Justynę

Wokół Siostry Justyny zgromadzone były Siostry Miłosierdzia przybyłe ze wspólnot Prowincji z Siostrą Wizytatorką i Radą Prowincji na czele. Przybyła również najbliższa Rodzina Siostry Justyny oraz Przyjaciele.

Uroczystość była bardzo piękna zakończona złożeniem życzeń Siostrze Ślubnej a następnie wspólnym obiadem w refektarzu Sióstr. Cieszymy się razem z Siostrą Justyną łaską złożenia Ślubów Świętych i powierzamy Bogu jej osobę prosząc Niepokalaną, by wyprosiła jej łaskę wierności i wytrwania w miłości Boga ponad wszystko.

Życzenia dla Siostry Justyny