Siostry Miłosierdzia wybrały Matkę Generalną

Siostra Françoise Petit zaraz po wyborze na Przełożoną Generalną Zgromadzenia

Dnia 8 listopada br. Siostry Miłosierdzia zgromadzone na X Konwencie Generalnym w Domu Macierzystym w Paryżu, wybrały Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia  św. Wincentego a Paulo. Została nią Siostra Françoise Petit, która do śmierci Matki Generalnej, Siostry Kathleen Appler w marcu 2020 r., pełniła urząd Asystentki Generalnej.

W momencie wakatu urzędu Przełożonej Generalnej wg Konstytucji Zgromadzenia to właśnie Asystentka Generalna obejmuje rządy to następnego Konwentu Generalnego.

Obecnie, od 29 października do 21 listopada, trwa X Konwent Generalny, na którym dokonuje się wyboru Przełożonej Generalnej. Konwent jest zwoływany co 6 lat. Członkiniami są wszystkie Przełożone Prowincjalne oraz Delegatki z całego świata.

Jako Siostry Miłosierdzia cieszymy się z wyboru Siostry Françoise jako tej, której Bóg powierzył kierowanie Zgromadzeniem w duchu Świętych Założycieli. Na ten trudny czas w wielu dziedzinach Kościoła i świata wypraszamy potrzebne łaski i życzymy obfitości darów Ducha Świętego oraz opieki Niepokalanej, Jedynej Matki Zgromadzenia.