Chór anielski śpiewał o największym wydarzeniu w historii ludzkości

Dnia 8 stycznia, na zakończenie okresu Bożego Narodzenia, w parafii Matki Bożej w Brześciu dzieci i młodzież przedstawiły muzyczne jasełka – pantomimę. Chór anielski śpiewał o największym wydarzeniu w historii ludzkości, że Syn Boży stał się Człowiekiem.

Począwszy od Zwiastowania Maryi przez Archanioła Gabriela, później objawienia tego pasterzom na polu oraz Trzem Królom przez Gwiazdę Betlejemską.

Dzieci przygotowywały jasełka przez cały miesiąc. Wszystko się udało. Rodzice i parafianie w skupieniu i ze wzruszeniem słuchali i oglądali występ dzieci.

Dziękuję wszystkim,  którzy zaangażowali się,  żeby te jasełka mogły się odbyć. Niech moja modlitwa będzie wyrazem wdzięczności.

s. Tatsiana