„Idź do św. Józefa! On Ci pomoże”

W Roku poświęconym szczególnej czci Świętego Józefa, poniżej zamieszczamy świadectwo jednego z Jego czcicieli.

W ciężkich chwilach i desperacji w moim życiu zawsze proszę o wstawiennictwo św. Józefa i Najświętszej Maryi Panny, Matki naszego Pana. Może to dotyczyć życia rodzinnego, zawodowego, finansowego czy życia osobistego.

Moje zaufanie i zanoszone modlitwy zawsze są wysłuchane, ale nie zawsze natychmiast. Może to być tydzień, dwa tygodnie, cztery tygodnie, dziesięć tygodni, sześć miesięcy lub dwanaście miesięcy, kiedy czekam na odpowiedź. Jednak nasz Pan i Zbawiciel zawsze odpowiada w odpowiednim czasie, takim, który jest niezbędny dla naszego zbawienia.

Problem z nami, jako istotami ludzkimi polega na tym, że nie zawsze wierzymy, nie zawsze ufamy, nie zawsze przyjmujemy te łaski, które nam wyprosili nasza błogosławiona Matka,  Aniołowie i Święci u naszego Boskiego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa. On w swej Wszechmocny wie lepiej i dalej co nam potrzeba w danym momencie. Kiedy nie wierzymy i odwracamy się od Boga to zawsze będzie skutkować błędnymi decyzjami, niepokojem i chaosem.

Był czas, kiedy nie miałem pracy, popadłem w długi, także w moim życiu rodzinnym i osobistym nie zbyt dobrze się układało. Troska o rodzinę i niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb powodowały frustrację. Gdy nie pamiętałem o pomocy z nieba, czy nie chciałem przyjąć takiej czy innej trudnej łaski, podejmowałem nie dobre decyzje i moje wybory także nie były dobre.

Jednak Bóg w swej dobroci nie rezygnuje z człowieka. W głębi duszy wołałem do Niego i przyzywałem pomocy Matki Najświętszej i św. Józefa. Św. Józef nigdy nie zostawił mnie bez pomocy. Praca się znalazła, długi spłaciłem i jako głowa rodziny mogłem zaspokoić jej podstawowe potrzeby. Pamiętam wiele sytuacji bardzo trudnych a każda z nich znajdowała swoje rozwiązanie w Bogu.

Tego uczę moje dzieci. W zeszłym roku moja córka była bez pracy. Mówiłem jej: „Idź do św. Józefa! On Ci pomoże. Mnie zawsze pomógł znaleźć pracę. Idź i proś go o pomoc”. Tak też zrobiła. Kilka dni później miała aż 5 ofert pracy. W jednej z nich pracuje do dziś. Tak samo syn. Pomimo wielu ciężkich sytuacji w jego życiu, włącznie z nałogiem i zagrożeniem utraty życia, tylko dzięki interwencji Matki Najświętszej i św. Józefa jest on dziś na prostej drodze i tylko w zeszłym miesiącu awansował na dyrektora w swojej branży.

Nie pozwól, aby w przeszłości podjęte decyzje Cię niepokoiły. Zostaw wszystko w bezpiecznych rękach Matki Najświętszej, św. Józefa, Aniołów i Świętych. I zacznij od nowa.

Św. Józef żył ponad 60 lat. Maryję poślubił mając 33 lata. Żył w Jej towarzystwie nieco ponad 27 lat. 8 lat przed śmiercią, z powodu braku sił, porzucił pracę cieśli, a swoje narzędzia rozdał ubogim. W chwili śmierci Józefa Najświętsza Maryja Panna miała 41 lat i kilka miesięcy. Przez 9 dni przed śmiercią Jezus i Maryja byli cały czas przy łożu chorego Józefa, który zmarł na rękach swojego Boskiego przybranego Syna. Aniołowie odprowadzili Józefa do otchłani, by tam oznajmił radosną nowinę Patriarchom – zbawienie jest już blisko, Mesjasz jest już na ziemi.

Takie i inne informacje o ukrytym życiu Świętego Oblubieńca Maryi znajdujemy wśród objawień mistycznych Sługi Bożej Marii z Agredy. Maria żyła w Hiszpanii w XVII wieku. Urodziła się w pobożnej rodzinie i od najmłodszych lat doświadczała mistycznych przeżyć. Po śmierci ojca, wraz z matką i siostrą wstąpiła do klasztoru Sióstr Franciszkanek od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (koncepcjonistek) w Agredzie. W czasie licznych wizji Najświętsza Maryja Panna opowiedziała jej o całym swoim życiu i najbliższych osobach. Historia ta zawarta jest w dziele „Mistyczne Miasto Boże”.

Gdyby na świecie żył mąż doskonalszy od Józefa, to on zostałby mężem Maryi

Maria z Agredy w czasie wizji mistycznych widziała dokładnie całe życie Maryi, od momentu, gdy Bogurodzica pojawiła się w Bożych planach, aż po Jej Wniebowzięcie i Ukoronowanie na Królową Nieba i Ziemi. Czytając „Mistyczne Miasto Boże” poznajemy więc historię Joachima i Anny, a także wiele szczegółów z życia Józefa. Maria z Agredy opisuje go, jako człowieka wyjątkowej świętości. Nie waha się podkreślić, że gdyby żył na świecie mężczyzna doskonalszy od Józefa, to on zostałby mężem Maryi.

Cała pełnia cnót i łask, których Bóg udzielił swemu słudze Józefowi, została mu nadana dlatego, aby był godnym oblubieńcem Tej, którą Pan sam wybrał na swoją Matkę. To przeznaczenie św. Józefa, a także miłość i cześć jaką Pan miał dla swej Najświętszej Matki, są miarą, wedle której należy mierzyć świętość Józefa. Według tego, co zostało mi objawione w tym względzie muszę oznajmić, że gdyby na świecie żył mąż doskonalszy i odpowiedniejszy dla Maryi, Pan jego właśnie wybrałby na oblubieńca swej Matki.

Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, powiernik skarbu i tajemnic nieba, musiał być święty i podobny do anioła. Józef był takim właśnie cudem świętości. Już w siódmym miesiącu po swym poczęciu został uświęcony w łonie swej matki; na całe życie została opanowana jego pożądliwość, tak że nigdy nie odczuwał nieczystych skłonności. Charakter miał łagodny, był pełen miłości, uprzejmy i uczciwy; we wszystkim objawiał nie tylko święte, ale wprost anielskie skłonności, doskonalił się w cnotach i żyjąc nienagannie dożył wieku, w którym poślubił Najświętszą Maryję Pannę.

W cnocie i łasce czystości święty oblubieniec przewyższał nawet serafinów; posiadał bowiem w swym ziemskim ciele tę czystość, jaką tamci posiadają nie mając ciał. Wyniesiony ponad wszystko, co ziemskie, czysty jak gołąbek, a nawet jak aniołowie, był godnie przygotowany do przebywania w pobliżu Najczystszej z wszystkich stworzeń; bez tego przywileju nie nadawałby się ani do tak wysokiej godności, ani do tak cudownego powołania.

Sama Maryja mówi dlaczego warto czcić św. Józefa

Na kartach „Mistycznego Miasta Bożego” Służebnica Boża Maria z Agredy wielokrotnie oddaje głos samej Maryi. Niepokalana jest pełna miłości do Józefa, dostrzega jego świętość i liczne zalety oraz zaleca, by modlić się do niego. Bóg ma do św. Józefa wielką słabość. W końcu to on był ziemskim opiekunem Syna Bożego. Maryja poucza:

Mój oblubieniec Józef zajmuje bardzo wysokie miejsce pomiędzy świętymi i książętami niebiańskimi, jednak ani ty nie jesteś zdolna opisać jego wielkiej świętości, ani śmiertelnicy nie zdołają jej poznać, dopóki nie dostąpią oglądania Oblicza Bożego. Dopiero wtedy, zdziwieni, zrozumieją tę tajemnicę i będą chwalić Pana. W dzień ostateczny, gdy nastąpi sąd nad wszystkimi ludźmi, nieszczęśliwi potępieńcy będą gorzko płakali, że nie znali tego potężnego i skutecznego środka zbawienia, jakim jest wstawiennictwo św. Józefa; będą żałowali, że nie używali tego sposobu aby przebłagać sprawiedliwego Najwyższego. Nikt z dzieci świata nie zna przywilejów i łask, jakich Pan udzielił memu świętemu oblubieńcowi, ani potęgi jego wstawiennictwa u Majestatu Boskiego i u mnie. Zapewniam cię, moja ukochana córko, że jest on w niebie jednym z najbliższych powierników Pana i że wiele może zdziałać w celu odwrócenia od grzeszników kar sprawiedliwości Bożej!

[…] We wszystkich potrzebach zwracaj się do niego i jego pośrednictwa, staraj się zjednać mu licznych czcicieli, albowiem o cokolwiek mój oblubieniec prosi w niebie, tego Pan nie odmawia na ziemi. Wielkie i nadzwyczajne łaski Pan przyrzekł udzielić ludziom przez pośrednictwo św. Józefa, byleby tylko ludzie chcieli z tego skorzystać.

Szczególne łaski, które można wyprosić za wstawiennictwem św. Józefa

Objawione mi także zostały niektóre przywileje i łaski, które Bóg nadał św. Józefowi, a których człowiek może dostąpić prosząc tego świętego o wstawiennictwo – zapisała czcigodna Maria z Agredy. Oto one:

1) Za przyczyną św. Józefa można otrzymać cnotę czystości i zwyciężać niebezpieczeństwa pokus zmysłowości.
2) Przez niego można dostąpić potężnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednania z Bogiem.
3) Za jego przyczyną można uzyskać łaskę Maryi i prawdziwe do Niej nabożeństwo.
4) Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw szatanowi w godzinę śmierci.
5) Złe duchy drżą, gdy słyszą imię Józefa.
6) Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach.
7) Za jego przyczyną rodziny otrzymują błogosławieństwo potomstwa.

Autor: Paulina Wysocka

Źródło: radioniepokalanow.pl/