Dziękczynna pielgrzymka za dar bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej

Siostra Elżbieta z Młodzieżą

W sobotę, 24.09.2022 br., przedstawiciele Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej z s. Elżbietą, Krajową Radną WMM, wzięli udział w Diecezjalnej pielgrzymce  rowerowej z Warszawy do Lasek, jako dziękczynienie  za dar bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej.

U Sióstr w Laskach

Łącznie pielgrzymowało 40 osób, trzech kapłanów i dwie siostry zakonne. Były to chwile wspólnego dziękowania Bogu za dar tej Błogosławionej Kobiety, która mimo, że sama straciła wzrok w wymiarze fizycznym, nie straciła go w o wiele ważniejszym wymiarze – duchowym. Dzięki wrażliwości ducha i serca odpowiedziała całą swoją istotą na dar powołania i dzięki temu była zdolna zapoczątkować dzieło pomocy niewidomym, które do dziś realizują Siostry Franciszkanki z Lasek.

„Starać się mówić jak najtreściwiej. Nie tracić czasu na próżne rozmowy. Pilnować tego w stosunku do siebie i przypominać to drugim, jeżeli o tym zapominają. Wszelkie obrażanie się jest uważane za złe wychowanie i głupotę. Nie ma wypadku, żeby pokora i miłość nie przejednały, a w każdym razie nie umożliwiły stosunków z ludźmi. Miłość, pokora, prostota i dobra wola”. Bł. E. R. Czacka, Laski, 22 lipca 1929 r.