„Brylanty Prawdy” u Sióstr Miłosierdzia

Podczas Mszy Świętej

Dnia 9 stycznia br., w Święto Chrztu Pańskiego, w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia w Warszawie miało miejsce szczególne wydarzenie – podczas uroczystej procesji na początku Mszy Świętej wniesiono do kaplicy Sióstr Miłosierdzia relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W relikwiarzu spoczęły krople krwi Męczennika za wiarę, które gdy się patrzy na nie w świetle, wyglądają jak małe brylanty.

W procesji szły Siostry, które w 1984 r. pod nadzorem służb bezpieki zostały poproszone o ubranie ciała męczennika w szaty kapłańskie, przed przeniesieniem go z prosektorium do trumny. Była to niezwykła chwila, zwłaszcza dla tych Sióstr, które żywo mają w pamięci to wydarzenie. Podczas homilii Ks. Kanclerz pięknie powiązał kończący się okres Bożego narodzenia z przesłaniem, które zostawił nam bł. ks. Jerzy. M.in. powiedział:

<<Ksiądz Jerzy był obrońcą prawdy, tak bardzo dziś kwestionowanej. Wzorem Piłata wielu buńczucznie mówi: „Cóż to jest prawda? Nikt mi nie będzie niczego narzucać! Wiem swoje”! Powszechne stało się odrzucanie norm dotyczących etyki i biologii, rodziny i człowieka, przedkładanie komfortu życia nad prawem do życia. Z całą brutalnością cywilizacja śmierci, przed którą przestrzegał św. Jan Paweł II – w imię fałszywie rozumianej wolności – wypiera cywilizację życia. Świat drży w swoich posadach dosłownie i w przenośni. Wobec tych zagrożeń chrześcijanin nie może zachowywać się biernie. Wzorem pierwszych uczniów Jezusa winien ukazywać Boga, który tak umiłował świat, że nie wahał się ofiarować zań swojego Syna. W imię tegoż Syna trzeba wołać o rechrystianizację Europy i powrót do chrześcijańskich korzeni. Świat czeka na prawdę, potrzebuje gorliwych misjonarzy, którzy jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, obudzą ludzkie sumienia i upomną się o nią. Potrzebne jest ich autentyczne świadectwo wiary, by ludzie mogli usłyszeć głos Chrystusa i na nowo umieścili Go w swoich sercach, swoim życiu i działaniu, by nauczyli się modlić i bardziej słuchać Boga, i Nim żyć (kard. Robert Sarah).>>

Na koniec Ks. Kanclerz podsumował: <<W 1997 r. w sanktuarium żoliborskim bp Józef Zawitkowski zakończył homilię wołaniem: „Księże Jurku! Czas na cuda! Przecież Twa ofiara wzruszy Boga. Nie może być daremna. Męczenniku, uczyń cud nad Wisłą”. Dziś Polska znów woła o cud! I Kościół! Wszyscy potrzebujemy umocnienia w wierze, obudzenia w sobie nadziei, że Bóg nas nie opuści. Jesteśmy świadomi, że nie zbawiamy się sami. Tylko On może obdarzyć nas konieczną mocą ducha do wytrwania w wierze i odważnego przyznawania się do Chrystusa. Dlatego też ufni we wstawiennictwo świętych, umocnieni przykładem życia i ofiary księdza Jerzego, tym żarliwiej wołajmy: Księże Jurku! Uczyń cud nad Wisłą! Niech zajaśnieje w nas blask prawdy! Blask prawdy Chrystusowej!>>

Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie z Siostrami i Kapłanami, podczas którego Ks. Kanclerz przedstawił krótką historię tych relikwii. Powiedział m.in. „W taki to niezwykły sposób Archidiecezja Białostocka stała się posiadaczem najcenniejszych relikwii. Relikwie z organów wewnętrznych zostały przekazane parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, gdzie 13 czerwca 2010 r. odbyły się uroczystości dziękczynne za beatyfikację księdza Popiełuszki. Relikwiarz ufundował Związek Zawodowy Solidarność. Natomiast relikwie z krwi są przekazywane parafiom i innym wspólnotom, gdzie rozwija się kult ks. Jerzego. Te relikwie są szczególne. Mają one postać malutkich pełnych światła czarnych brylantów. Te drobne kryształki świecą blaskiem prawdy Bożej, której bronił za życia ksiądz Popiełuszko. Ta prawda jest głoszona ze zdwojoną siłą w tych miejscach, do których trafiają relikwie”. I dodał: „Trzy Siostry Miłosierdzia: s. Aniela, s. Barbara i s. Maria te relikwie przystroiły w ornat. Na pewno ks. Jerzy jest Siostrom wdzięczny”. Po spotkaniu uczestnicy spotkania przeszli do kaplicy na adorację relikwii ks. Jerzego.

Jesteśmy wdzięczne Bogu za życie i powołanie kapłańskie ks. Jerzego oraz za świadectwo jego życia przypieczętowane największym darem – darem męczeństwa. Jesteśmy też Bogu wdzięczne, że zechciał spojrzeć na naszą Prowincję, by w osobie trzech Sióstr miała udział w przygotowaniu ks. Jerzego na ostatnią drogę. Niech Jego wstawiennictwo wyjedna nam łaski do życia w prawdzie i miłości oraz do nieustannego zwyciężania zła dobrem.

Spotkanie po Mszy Świętej z Ks. Kanclerzem w Izbie Zgromadzenia