Nabożeństwo dziękczynne 6-latków

Dnia 16 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 w Kaplicy Domu Sióstr Miłosierdzia w Białymstoku pw. św. Marcina odbyło się Nabożeństwo Dziękczynne Bogu, Nauczycielom, Pracownikom Przedszkola i dzieciom za 4 lata zabawy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych grup 6-latków: Puchatki i Tajemniczy Ogród.

Modlitwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem przewodniczył ks. Marek – nasz wieloletni już kapelan. Poprzez słowa płynące z dziecięcych serc, pieśni chwały, odczytane Słowo Boże i modlitwę wiernych mogliśmy wyrazić ogrom wdzięczności za miniony czas naznaczony Łaską i Miłosierdziem, za zdobyte umiejętności, nawiązane przyjaźnie, odkryte talenty, za poznawanie Prawd wiary i nauki katolickiej, za ukochanie Jezusa i Maryi – Opiekunki naszego Przedszkola. Całe to Dobro zebraliśmy i złożyliśmy w słowach Litanii do Najświętszego Serca Jezusa oraz w ofiarowaniu Jezusowi i Maryi swojego życia poprzez złożenie daru naszych serc – czerwonej róży.

Każdy z uczestników otrzymał błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem oraz indywidualne błogosławieństwo ks. Marka, który w bieżącym roku obchodzi także swój srebrny Jubileusz Święceń Prezbiteratu. Była to również sposobna chwila do złożenia Czcigodnemu Jubilatowi życzeń i podziękowań za pełnioną posługę wśród nas.

Na koniec wykonaliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcia. Ufamy, że zdobyte w Przedszkolu doświadczenie okaże się owocne w dalszym życiu młodego pokolenia. Szczęść Boże na kolejne dni i lata pięknego życia w przyjaźni z Bogiem i z ludźmi!

Wspólnota Sióstr Miłosierdzia z Białegostoku