„Zawsze, ilekroć wyciągasz ręce do swojego brata, jest Boże Narodzenie”

„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. (Łk 2, 10-11)

Boże Narodzenie 2020 u Sióstr Miłosierdzia w Tajemnicach. Świadectwa:

Małe Zwiastowanie – „Tak bardzo się cieszę, że Panie, które odwiedzam i którym służę pomocą, zgodziły się przyjąć Jezusa w Sakramencie Pokuty i Pojednania, a potem przyjęły Go w Komunii Świętej. Jestem wdzięczna za posługę Kapłana, przez którego ręce na Ubogich spłynęła Boża łaska”.

Małe Nawiedzenie – „Z rozmowy telefonicznej dowiedziałyśmy się, że mama wraz z kilkunastoletnim synem są w potrzebie. Brakuje im najbardziej podstawowych rzeczy. Udało się im pomóc. Łzy radości u obdarowanych, że ktoś o nich pomyślał. Radość w sercu u tych, które mogły pomóc, że Pan Bóg mógł się nami posłużyć”.

Małe Boże Narodzenie – „Telefon wzruszonej, płaczącej Matki, której córka przyjechała z zagranicy, ale nie mogą się spotkać w Święta ze względu na kwarantannę. <<A ona tak bardzo lubi uszka. Mam je na stole, ale dzielą nas kilometry, spotkanie nie jest możliwe. Dzwonię do Sióstr… Są uszka, ciasto drożdżowe i dobre słowo>> mówi Mama. Tam, gdzie dobro, tam rodzi się Jezus.

Małe Ofiarowanie – Adorujemy Jezusa, Boże Dziecię, złożone w żłóbeczku na sianie, modląc się za wszystkich, których On stawia na naszej drodze. Ofiarujemy Mu nasze i ich życie, by Jego obecność przenikała naszą codzienność.

Małe Znalezienie – To takie ważne, by dostrzegać Boże prowadzenie i działanie w tym, co nas spotyka. Niech w tegoroczne Święta uda nam się znaleźć Jezusa w Słowie Bożym, Eucharystii, w spotkaniu z drugim człowiekiem, w ciszy modlitwy. Pamiętajmy: „Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie”(Matka Teresa z Kalkuty).