Przez Krzyż do Zmartwychwstania – Przez cierpienie do chwały

Liturgia w Wielki Piątek

Dla wiernych Kościoła katolickiego skończył się czas Wielkiego Postu a zaczął się okres Wielkanocny. Wierzymy, że Chrystus, Syn Boży, po Męce i Śmierci jako przebłaganie za grzechy wszystkich ludzi, mocą swego Bóstwa powstał z martwych. Ten, który dzierży władzę nad niebem i ziemią, nad mocami piekielnymi i nad wszelkim złym duchem, jest naszym Bogiem i Zbawicielem.

Przybycie w procesji do Grobu Pańskiego

We wspólnocie Sióstr Miłosierdzia w Domu Prowincjalnym w Warszawie miały miejsce piękne i głębokie wydarzenia Paschalne. Całe Triduum przeżywane było ze skupieniem i w modlitwie. Razem z zaprzyjaźnionymi osobami świeckimi oddaliśmy Bogu chwałę przez Najwyższego Kapłana, Jezusa, począwszy od Mszy Wieczerzy Pańskiej, po której tradycyjnie towarzyszyłyśmy Jezusowi cierpiącemu w Ciemnicy.

W Wielki Piątek w ciszy adorowałyśmy Krzyż aż do przeniesienia  Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Tegoroczne hasło brzmiało: „Odwagi! Ja Jestem!” Adoracja trwała do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę, gdy o zmierzchu rozpoczęłyśmy Świętą Liturgię z procesją rezurekcyjną i Mszą Świętą w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Grób Pański u Sióstr w kaplicy

Siostra Elżbieta z młodzieżą odwiedziła w Wielką Sobotę warszawskie kościoły nawiedzając Groby Pańskie.

Kaplica w Uroczystość Zmartwychwstania

Dziękujemy Bogu Najświętszemu  za ofiarę Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, za to, że nam przebaczył wszystkie nasze grzechy i w swoim Synu nas zbawił otworzywszy nam bramy nieba i dając nam nadzieję życia po śmierci.

Kościół św. Krzyża