„Najpiękniejszy miesiąc maj” dla Najpiękniejszej z Matek

Rozpoczynamy „Najpiękniejszy miesiąc maj”, najpiękniejszy, bo poświęcony Najpiękniejszej z Matek – Maryi, Matce Syna Bożego i Matce całego rodzaju ludzkiego. Sł. Boża Luiza Piccarreta otrzymała tę łaskę, że Maryja przychodziła do niej i udzielała jej lekcji. Uczyła ją jak żyć w Woli Bożej, tzn. jak postępować w życiu, by osiągnąć cel, którym jest życie w Królestwie Bożym, razem z Maryją i Trójcą Przenajświętszą.

Posłuchajmy fragmentu  jednej z takich lekcji:

„Moje drogie dziecko, moim jedynym pragnieniem jest mieć przy sobie Moje dziecko. Bez ciebie czuję się samotna i nie mam nikogo, komu mogłabym powierzyć swoje tajemnice. Z matczyną troską poszukuję więc swojego dziecka, aby trzymać cię w Sercu i udzielić ci lekcji oraz pozwolić ci zrozumieć, czym jest życie Królestwie Woli Bożej.

Do tego Królestwa wola ludzka nie ma dostępu. Jest ona skrępowana i pozostaje w akcie nieustannej śmierci wobec światła, świętości i mocy Bożej. (…) Wystarczy zrozumieć, drogie dziecko, co to znaczy dać się Jej (Woli Bożej) zdominować i spróbować poczuć wstręt do swojej własnej woli, tak by pozwolić się rozszarpać na kawałki niż opuścić Wolę Bożą.

Posłuchaj Mnie. Opuściłam Niebo tylko po to, aby czynić Wolę Ojca Przedwiecznego. (…) Dziecko Mojego Serca, musisz wiedzieć, że odkąd zaczęło się Moje życie tutaj na ziemi, Wola Boża rozszerzyła swoje Królestwo we wszystkich Moich czynach. Tak więc Moje modlitwy, słowa, kroki, pożywienie, sen oraz drobne posługi, którymi pomagałam swojej matce – wszystko było ożywione Wolą Bożą. A ponieważ zawsze nosiłam cię w swoim Sercu, przywoływałam cię jako Moje dziecko we wszystkich moich czynach. Przyzywałam twoje czyny razem z moimi, tak aby i w twoich czynach, nawet tych mało znaczących, mogło rozszerzać się Królestwo Woli Bożej. Poczuj, jak bardzo cię kochałam: gdy się modliłam, przyzywała twoją modlitwę w Mojej, aby twoja i moja modlitwa były umocnione jedną tylko  wartością i mocą, którą była wartość i moc Woli Bożej. (…)

Och, jak bardzo cię pokochałam, Moje dziecko! Chciałam mieć twoje czyny w moich, aby uczynić cię szczęśliwą i sprawić, byś zawsze ze Mną królowała. (…)

Posłuchaj więc swojej Mamy: jeśli będziesz pełniła Wolę Bożą jako przysługujące ci prawo będą ci dane radość i szczęście, wszystko będziesz posiadała wspólnie ze swoim Stwórcą. Słabości i nieszczęścia odejdą od ciebie, a ty będziesz wtedy najukochańszym spośród Moich dzieci”. (Fragm. z książki „Fiat. Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej. Sł. B. Luiza Piccarreta, str. 130-133)

+ Maryjo, moja najukochańsza Matko, uproś mi tę łaskę, bym jako Twoje dziecko we wszystkim pełniło Wolę Bożą i razem z Tobą zamieszkało w Królestwie Woli Bożej. Amen.