Wielkopostne jednodniowe rekolekcje

Dnia 10 marca w Kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach odbyły się jednodniowe Rekolekcje Wielkopostne dla Mieszkańców.

Był to bardzo piękny, choć intensywny czas modlitwy i refleksji. Rekolekcje poprowadził Ks. Piotr – Trynitarz z miejscowości Budziska.

Mieszkańcy z wielką radością wzięli w zaplanowanym programie, który obejmował konferencję wielkopostną, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Drogę Krzyżową. Była też okazja do skorzystania z Sakramentu Spowiedzi Świętej. Natomiast punktem kulminacyjnym była Msza Święta. Mieszkańcom towarzyszyły również Siostry i Personel.

Dziękujemy dobremu Bogu, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, który ofiarował się Ojcu Przedwiecznemu na przebłaganie za nasze grzechy i otworzył nam bramy nieba.