„Podziw tłumów dla Jezusa” – Jubileusz 70 lat powołania dwóch Sióstr Miłosierdzia

Początek Nowego 2020 Roku obfituje w nowe łaski i wydarzenia. Dnia 22 i 23 stycznia w Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia obchodziłyśmy kolejne dwa Jubileusze powołania. Tym razem s. Łucja Kwietniewska ze Wspólnoty Sióstr Miłosierdzia w Łomży i s. Krystyna Paluch z Domu Prowincjalnego w Warszawie dziękowały dobremu Bogu za dar 70 lat od momentu przyjęcia do Zgromadzenia.

S. Lucyna Kwietniewska

Wokół s. Łucji na Mszy Świętej dziękczynnej wokół ołtarza zgromadzeni byli w łomżyńskim Domu Wspólnoty Kapłańskiej, gdzie od wielu lat posługuje s. Łucja, Kapłani, Siostry ze Wspólnoty Domowej, jak również Siostry z innych wspólnot z Prowincji z Przełożonymi Prowincjalnymi na czele, Siostry z innych Zgromadzeń oraz pracownicy świeccy. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Janusz Stepnowski. W wygłoszonym słowie nawiązał do początków powołania s. Łucji, do okresu komunizmu, który był niełatwy, a pomimo to s. Łucja pozostała wierna Chrystusowi. Podziękował też Siostrze za obecność w Łomży, za uśmiech i za świadectwo życia.

S. Krystyna Paluch

Natomiast w kaplicy Domu Prowincjalnego cała Wspólnota dziękowała Bogu za dar życia i powołania s. Krystyny. Mszy Świętej Jubileuszowej przewodniczył i homilię wygłosił O. Dyrektor Sióstr Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej. W koncelebrze brał udział również Ks. Dariusz z Diecezji Płockiej. O. Dyrektor  odwołując się do Słowa Bożego nawiązał do wersetu, który widnieje w lekcjonarzu ponad Ewangelią: „Podziw tłumów dla Jezusa”.  Wychodząc od tego tekstu w prostych i pięknych słowach mówił o powołaniu. Wyraził też naszą wdzięczność Bogu i s. Krystynie za wierność i pracowitość w całym życiu Siostry. 

Życzymy Drogim Jubilatkom wszelkich łask na dalszą drogę kroczenia za Jezusem.