Złoty Jubileusz powołania dwóch Sióstr Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej

Wielbi dusza moja Pana…Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Takimi słowami modliły się Siostry: Bożena Długowska i Halina Tokarska, podczas uroczystości swojego Złotego Jubileuszu  powołania. 

W dniach 28 i 29 grudnia Prowincja Warszawska dziękowała Bogu za dwie Siostry Miłosierdzia, które 50 lat temu wstąpiły do Zgromadzenia i całe swoje życie oddały Bogu na służbę Chrystusowi w Ubogich. To miłość kierowała ich pierwszymi krokami na początku formacji, ale i przez całe życie, aż dotąd. 

W sobotę, 28 grudnia, o godz. 18:00 w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie miała miejsce uroczysta Msza Święta jako dziękczynienie za powołanie s. Bożeny, Przełożonej tamtejszej Wspólnoty Sióstr. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Proboszcz Bazyliki Świętokrzyskiej, ks. Robert Berdychowski ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. We Mszy Świętej wzięli także udział Księża Misjonarze posługujący w Bazylice oraz zaproszeni Goście. Obecni byli również Przełożeni Zgromadzenia Prowincji Warszawskiej, duża liczba Sióstr z Domu Prowincjalnego i wspólnot z Prowincji oraz zaprzyjaźnione Siostry z innych Zgromadzeń. 

Po Mszy Świętej w salce św. Wincentego wszyscy spotkali się, by złożyć s. Bożenie życzenia, a potem miała miejsce symboliczna agapa. 

W niedzielę, 29 grudnia, w kaplicy Domu Prowincjalnego Bogu składałyśmy dziękczynienie za 50 lat powołania s. Haliny. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dyrektor Sióstr Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej. Obecna była również wychowanka s. Haliny, która przez swoją obecność chciała podziękować s. Halinie za świadectwo jej życia i wiary. Po Mszy Świętej złożyliśmy życzenia Jubilatce w Izbie Zgromadzenia. Niech dobry Bóg błogosławi Drogim Jubilatkom na dalsze lata życia i posługi w powołaniu Sióstr Miłosierdzia.