Rekolekcje Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej

W dniach 6 -8 grudnia w Domu Sióstr Miłosierdzia na Tamce zgromadziła się Wincentyńska MłodzieżMaryjna, by we wspólnocie przeżywać rekolekcje pt. Życie Maryi w Nazarecie.Na rekolekcje razem z towarzyszącymi Siostrami przyjechało z Polski i Białorusi 20 dziewcząt i jeden chłopiec. Międzynarodowe spotkanie, pod przewodnictwem ks. Macieja Musielaka CM, Dyrektora Krajowego WMM, młodzież zaczęłaod adoracji Najświętszego Sakramentu, by z Maryją trwać przy Jezusie. W sobotę cała grupa udała się zwiedzaćzabytkowe kościoły na Krakowskim Przedmieściu. Pielgrzymkową trasę uczestnicy zakończyli przy Barbakanie podziwiając piękne dekoracjeświąteczne. Popołudnie młodzież spędziłaprzy dekorowaniu piernikówprzeznaczonych dla Ubogich. Pierniki zostały upieczone przez pięciolatki i ich rodziców z białostockiego przedszkola prowadzonego przez Siostry Miłosierdzia. Wspólne zajęciew trudzie rąk przyniosło wszystkimwiele radości, ponieważ moglioddać to co mająnajcenniejszego – swój czas, innym. Na wieczór, spacer po rozświetlonej Stolicy dopełnił dzień pełen wrażeń. 

Równolegle miało miejsce spotkanie Zarządu Krajowego WMM, na którym omówione zostały bieżące sprawy. Zarząd spotkał się także z grupą rekolekcyjną, aby bliżej ukazać podejmowane działania, które skupiają się na przygotowaniach do spotkania Generalnego i wyboru Zarządu Międzynarodowego WMM. Spotkanie będzie miało miejsce w Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy w dniach 16 -22 lipca 2020 roku.W niedzielę, w uroczystośćNiepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, uczestnicząc we Mszy Świętej połączonej z apostołowaniem Cudownym Medalikiem w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Wincentyńska MłodzieżMaryjnazłożyła na ołtarzu wszystkie wydarzeniaostatnich dni.Uczestniczyła również razem z Siostrami w kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia w adoracji Najświętszego Sakramentu podczas Godziny Łaski, gdzie ofiarowałaJezusowi przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanie Poczętej wszystkie swoje sprawy, radości i bóle, prosząc o błogosławione owoce tego czasu.Ufamy, że Niepokalana uprosi wszystkim morze łask.