„To czyńcie na Moją pamiątkę”

Procesja z Archikatedry św. Jana Chrzciciela

Dnia 30 maja br. w całej Polsce obchodzono Uroczystość ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym dniu Kościół Katolicki publicznie wyznaje wiarę w żywą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Drogami polskich miast i wsi przemierzały liczne i piękne procesje z Jezusem Eucharystycznym.

Siostry Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej wzięły udział m.in. w centralnej procesji w stolicy Polski. Procesja tradycyjnie przeszła z Archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela na Plac Piłsudskiego, gdzie homilię wygłosił kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Procesji towarzyszyła orkiestra Wojska Polskiego a przy ołtarzach i w czasie samej procesji wykonywane były pieśni liturgiczne.

W procesji udział wzięły dość licznie zgromadzone siostry zakonne, które tworzyły piękne szeregi wiernych oddających szczególną cześć Jezusowi obecnemu pod postacią Chleba. Ołtarze stacyjne zostały przygotowane przez poszczególne grupy z odpowiednimi hasłami. Ostatnim ołtarzem był ołtarz na Placu Piłsudskiego z hasłem: „To czyńcie na Moją pamiątkę”.

Dziękujemy Panu Jezusowi za Jego niepojętą miłość do nas, że zechciał zostać wśród nas pod postacią tak kruchą, jak ten mały kawałek chleba a konsekrowany ma moc zbawiać dusze. W tej Świętej Hostii jest ukryte Najświętsze Serce Jezusa, któremu śpiewamy nieskończoną ilość razy: „Dzięki, o Panie, składamy dzięki…”

Ks. kard. Kazimierz Nycz podczas homilii na Pl. Piłsudskiego