Dzień chorych w Brześciu

W wigilię uroczystości naszej Założycielki, św. Ludwiki de Marillac, dnia 8 maja w parafii Matki Bożej w Brześciu, Siostry Miłosierdzia zorganizowały dzień dla chorych, samotnych, starszych osób.

Spotkanie rozpoczęło się w godzinie Miłosierdzia Bożego o 15.00 Adoracją Najświętszego Sakramentu i Koronką do Bożego Miłosierdzia. Podczas adoracji chorzy skorzystali z sakramentu Pokuty i Pojednania. Wspólnie pomodliliśmy się na różańcu, który poprowadziła Siostra Weronika z Dziećmi Maryi. O godz. 16.00 rozpoczęła się Eucharystia, podczas której wszystkim chorym został udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych.

Dzieci Maryi brały aktywny udział w Liturgii Słowa a ich piękny śpiew podczas Mszy Świętej  pomógł w modlitwie uczestnikom liturgii. Na koniec Eucharystii zawierzyliśmy siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i każdy otrzymał indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Potem Siostra Tatiana opowiedziała o Zielonym Szkaplerzu, który każdy chętny mógł sobie wziąć dla siebie czy swoich bliskich. Na zakończenie zaprosiłyśmy wszystkich na słodki poczęstunek, który przygotowała Siostra Jadwiga. Wszyscy napełnieni łaską Bożą z radością wracali do domu.

Siostry Miłosierdzia z Brześcia