Niczym hołd Mędrca złożony Królowi

Hołd Trzech Króli

W liturgii kalendarza dnia 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji zwane Święto Trzech Króli. Jest to uroczystość obchodzona od bardzo już dawna a związana z Narodzeniem się Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka w Betlejem.

Objawienie, z greckiego Epifania, oznacza zjawienie się, ukazanie się Boga w ludzkiej postaci. W liturgii zachodniej akcent uroczystości Objawienia położony jest na Trzech Króli. Magowie-Mędrcy, czyli poganie, którzy badali gwiazdy, kosmos, przybyli oddać pokłon Jezusowi. Do Jezusa przywiodła ich gwiazda, która symbolizuje wszechświat wskazując, że cały wszechświat, a więc kosmos, został poruszony narodzeniem Chrystusa!

Według tradycji darami były: złoto – symbol godności królewskiej, kadzidło – godności kapłańskiej, mirra – symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło), prawdziwego króla (złoto).

Patrząc na życie i na wiarę Ojca Świętego Benedykta XVI można powiedzieć, że i on był jednym z mędrców, jednym z króli, który cały swoim życiem oddawał pokłon Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu objawionego w Jezusie Chrystusie. Składał Chrystusowi złoto poprzez uznanie w Nim prawdziwego Króla, kadzidło służąc Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi oraz prawdziwemu Bogu, mirrę wyznając w Chrystusie Jedynego Zbawiciela świata, na którym obietnice mesjańskie się wypełniły.

Żegnając Ojca Świętego Benedykta XVI wierzymy, że już cieszy się oglądaniem Oblicza Bożego, Wiecznego i Prawdziwego Boga oraz swojego Pana i Mistrza Jezusa. Chciejmy usłyszeć i przyjąć sercem słowa z Testamentu duchowego Benedykta XVI, którymi żył każdego dnia. Jest to wyznanie wiary niczym hołd Mędrca złożony Królowi : „To, co powiedziałem wcześniej do moich rodaków, mówię teraz do wszystkich w Kościele powierzonych mojej służbie: trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się zwieść!(…) Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą i życiem – a Kościół, ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami, jest naprawdę Jego ciałem”. Dziękujmy Ojcze Święty! Nie zapomnij o nas!

Ciało Benedykta XVI/PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT.