Uroczyste wniesienie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła św. Anny na Krakowskim Przedmieściu

Wniesienie Krzyża z figurą Chrystusa

Dnia 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w 75. rocznicę urodzin ks. Jerzego,  Siostry Miłosierdzia oprócz uczestnictwa we Mszy Świętej odpustowej w Bazylice św. Krzyża w Warszawie, zostały zaproszone do wzięcia udziału w wydarzeniu związanym z uroczystym wniesieniem relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.

Uroczystości rozpoczęły się po godz. 18:00. Przed relikwiami bł. ks. Jerzego, które niosła s. Elżbieta ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, był wnoszony ogromny Krzyż z figurą Chrystusa. Krzyż wnieśli Wojownicy Maryi. Po ustawieniu Krzyża relikwie zostały wmontowane w podstawę Krzyża, gdzie pozostanę do publicznej adoracji wraz z Krzyżem w kościele św. Anny.

Wniesienie relikwii krwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Głównym punktem wydarzenia była Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił były Ks. Proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, gdzie swoje ostatnie lata posługi przeżył ks. Jerzy. W koncelebrze wziął udział rektor kościoła św. Anny Ks. Mateusz Gawarski a także specjalnie zaproszony na to wydarzenie Ks. Kanclerz Kurii Białostockiej i Kustosz relikwii bł. ks. Jerzego, ks. Andrzej Kakareko. Po Mszy Świętej Ks. Kanclerz przedstawił historię relikwii z krwi bł. ks. Jerzego, które zostały wniesione na początku uroczystości.

Obecne były dwie z trzech Sióstr Miłosierdzia, które miały przywilej ubrania Ks. Jerzego przed złożeniem jego umęczonego ciała w trumnie. Byli też inni specjalni Goście kilka: członków najbliższej rodziny Ks. Jerzego. Obecny był również Przewodniczący Kapituły „Zło dobrem zwyciężaj”, który po zakończonym wystąpieniu Ks. Kanclerza wręczył mu Medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” dla zasług w promowaniu życia i nauczania bł. Ks. Jerzego.

Po wręczeniu Medalu Wojownicy Maryi ułożyli Krzyż wniesiony na początku uroczystości na specjalnie przygotowanym miejscu na środku kościoła, aby wierni mogli ucałować i oddać cześć Krzyżowi, figurze Chrystusa a także relikwiom bł. Męczennika i Kapłana, ks. Jerzego.

Ks. Kanclerz uhonorowany Medalem “Zło Dobrem Zwyciężaj” i członkowie Rodziny bł. ks. Jerzego.