Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Ignacowie

Dnia 24 września 2019 roku plac zabaw w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Ignacowie prowadzonym przez Siostry Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Warszawska zapełnił się Gośćmi. Przybyli przedstawiciele władz samorządowych, licznie zgromadzili się Dyrektorzy Szkół i Placówek z Powiatu Mińskiego z delegacjami dzieci i młodzieży. Nie mogło zabrakło również delegacji z Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia. 

Pod nazwą COŚ SPECJALNEGO odbył się festyn inaugurujący nowy rok szkolny 2019/2020. Już po raz kolejny spotkanie to zostało zorganizowane w przeddzień uroczystości św. Wincentego a Paulo. Duchowa obecność  naszego Założyciela była namacalnie odczuwalna: w atmosferze, spotkaniach, gestach wzajemnej życzliwości wszystkich zebranych, w prostocie i otwartości nawiązywanych relacji pomimo różnic wieku, funkcji i wykonywanych na co dzień zadań. Tego dnia wspólnotę stołu
i rekreacyjnej przestrzeni dzielili Działacze samorządowi, Siostry i Kapłani, Dyrektorzy placówek oraz  dzieci i młodzież . W tym miejscu wszyscy byli po prostu Gośćmi (bardzo mile widzianymi), których zgromadziło zaproszenie wystosowane przez najmniejszych tego świata  -niepełnosprawne dzieci z ignacowskiego Ośrodka. 

„Dobrze, że jestem na świecie. Mam tu swoje miejsce i jestem potrzebny. Mam własną drogę do przejścia, własną lekcję do nauczenia i własne zadanie do wykonania. Nie jestem ani lepszy, ani gorszy od innych i nie ma nikogo na świecie takiego samego jak ja. Jestem niepowtarzalny. W tej chwili może niewiele wiem i umiem, ale cały czas się uczę i rozwijam. Robię to we własnym tempie i najlepiej jak potrafię. Jestem wyjątkowy”.

Te słowa rozpoczęły tegoroczne spotkanie i wprowadziły miłych Gości w atmosferę dnia. Następnie wychowankowie Ośrodka przedstawili scenkę z Kaszalotem w roli głównej. Historia niepozornego zwierzątka, które odmienne od swoich pobratymców, bezskutecznie szukało przyjaźni wśród innych zwierząt,  łatwo znalazło zrozumienie wśród słuchaczy poprzez analogie doświadczeń. Przedstawienie kończy się szczęśliwym finałem i  pouczeniem, że przyjaźń nie wyklucza odmienności. Zakłada raczej otwarte serce, szacunek i troskliwość o potrzeby przyjaciela. 

Przesłanie to zostało wzmocnione występem dzieci ze Szkoły Podstawowej im ks. Antoniego Tyszki z Janowa, którzy przyjęli zaproszenie do włączenia się w przygotowanie programu artystycznego, bo siła wielu głosów niesie się dalej. 

Ideą tego wspaniałego wydarzenia było dzielenie się radością, szacunkiem i wspólnym przekonaniem, że jesteśmy częścią pięknej i wartościowej społeczności, która  w odpowiedzialności za bogactwo własnej tradycji i kultury buduje świat przyjaźni, prawdziwych wartości i szacunku dla drugiego człowieka.

Na dzieci i dorosłych czekało wiele niespodzianek i dużo dobrej zabawy a  Pan Bóg pobłogosławił temu spotkaniu i wszystkim zebranym dając nam piękną pogodę.