Błogosławieństwo wianków

Dziś zakończenie Oktawy Bożego Ciała. W tradycji kościoła święci się wianki splecione z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych.

Podczas tego obrzędu Kapłan prosi Boga, aby swoją wszechmocną opieką otaczał nasze pola, łąki i lasy, aby strzegł ich przed zatruciem i zniszczeniem oraz by pozwolił im wydać obfite owoce dla dobra ludzi.

Siostry Miłosierdzia Domu Prowincjalnego w Warszawie podczas porannej Mszy Świętej „przedstawiły” Bogu Jego piękne dary przynosząc uplecione wianki z kwiatów i ziół ogrodu. Ks. Kapelan przed zakończeniem Eucharystii je poświęcił modląc się słowami:

„Panie, Boże wszechświata. Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża na pożywienie ludziom i zwierzętom. Od Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca dla pól, sadów, ogrodów, łąk, pastwisk i lasów, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione ku Twojej czci pierwociny zieleni tego roku: młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wszystkie wzrastały, radowały oczy, przynosiły obfity owoc i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. Spraw także, abyśmy trwając w Chrystusie jak gałązki w winnym krzewie i umocnieni Jego miłością w Eucharystii, mogli przynosić owoce dobrych czynów ku Twojej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”. 

Dziękujemy dobremu Bogu za Jego niezliczone i hojne dary, których nieustannie nam udziela. Obyśmy i my hojne dzięki Mu za to składali.