Poświęcenie kaplicy św. Stanisława Biskupa

Kaplica pw. św. Stanisława Biskupa

Dnia 10 czerwca br. miało miejsce piękne i pełne duchowych przeżyć poświęcenie kaplicy pw. św. Stanisława Biskupa w domu Sióstr Miłosierdzia na Kamionku w Warszawie.

W uroczystości poświęcenia wzięła udział cała Rada Prowincjalna z S. Wizytatorką Jadwigą Szok na czele oraz Siostry z tamtejszej wspólnoty. Uroczystości poświęcenia przewodniczył Ks. Dyrektor Warszawskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia Karol Hołubicki CM. W wydarzeniu tym wzięła także udział Radna Generalna Prowincji Słowińskich, S. Hanna Cybula, która w tym czasie wizytowała Prowincję Sióstr.

Przed Najświętszym Sakramentem

Radna Generalna rozpoczęła wizytację 23 maja a zakończyła 11 czerwca. W tym czasie odwiedziła wszystkie domy i wspólnoty Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia na terenie Polski. Miała też możliwość spotkania sie z pracownikami dzieł, które prowadzą Siostry. Spotkała sie również z tymi, wobec których Siostry pełnia posługę służenia Ubogim i potrzebującym. Był to czas bardzo intensywny, ale i pełen radości i błogosławieństw.

Ufamy, że św. Stanisław będzie razem z naszymi Założycielami orędował za wspólnotą na Kamionku i całą Prowincją.

Z Siostrą Radną Generalną (druga od lewej)