Nowa Krajowa Radna WMM

Kaplica Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia w Warszawie

W Rzymie, dnia 14 grudnia 2021 r., Przełożony Generalny Zgromadzenia  Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i Zgromadzenia Księży Misjonarzy potwierdził nominację Siostry Elżbiety Piętka, na Radną Krajową Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce na okres trzech lat. Siostra Elżbieta należy do Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia.

Dnia 11 stycznia br. w kaplicy Domu Prowincjalnego w Warszawie podczas Mszy Świętej Siostra Wizytatorka Prowincji oficjalnie wręczyła Siostrze  Elżbiecie nominację na Siostrę Radną. Eucharystii przewodniczył Dyrektor Sióstr Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej, którą sprawował w intencji o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Niepokalanej dla Siostry Elżbiety w jej nowej posłudze.

Siostra Elżbieta do tej pory sprawowała funkcję Koordynatorki Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Prowincji. Od tej chwili funkcję tę przejęła Siostra Aneta Zawada, w intencji której również była sprawowana Msza Święta.

Życzymy naszym drogim Siostrom wszelkich łask Bożych w dodatkowo powierzonej posłudze. Siostry na co dzień posługują jedna jako katechetka w szkole, druga jako przedszkolanka. Cześć Niepokalanej!