Z Maryją czekamy na przyjście Jezusa

Podczas Mszy Świętej roratniej

W pierwszych dniach Adwentu br. dzieci, nauczyciele i rodzice z Integracyjnego Przedszkola w Łbiskach prowadzonego przez Siostry Miłosierdzia uczestniczyli we Mszy Świętej roratniej.  Prosili w niej Boga o jak najlepsze przygotowanie swoich serc na przyjście Jezusa.

Ciemności rozświetliły lampiony przygotowane przez dzieci. Wierzymy, że wspólna modlitwa i wyśpiewane z serca pieśni zbliżyły nas do Pana i Jego Matki. Po  zakończeniu Eucharystii przedszkolaki otrzymały Cudowny Medalik.