Uroczystość św. Katarzyny Labouré w Lipowej i Ptkanowie

Podczas inscenizacji

Siostry Miłosierdzia ze Wspólnoty z Lipowej dzielą się z nami:

Na kilka dni przed naszym Triduum rozpoczynającym Nowennę ku czci Niepokalanej i przed rocznicą Objawień Matki Bożej od Cudownego Medalika (27 listopada br.) podczas spotkania całej Wspólnoty z Księdzem Proboszczem z Ptkanowa, zaproponowałyśmy inscenizację  objawień Matki Bożej przy ul. du Bac z 1830 roku  w Paryżu. Propozycja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Przystąpiłyśmy do realizacji pomysłu.

Nietrudno było skompletować zespół aktorski. Dzieci ze scholi, której towarzyszy s. Julia wraz z rodzicami podjęły się ochotnie udziału przedstawienia tamtych niebiańskich wydarzeń. 

Objawienia przedstawione zostały w formie pantomimy z podkładem muzycznym i z tekstami czytanymi na role. Po dwóch próbach inscenizacja była gotowa. Przedstawienie Objawień zostało odtworzone podczas 3 Mszy Świętych: w  naszej kaplicy w Lipowej, oraz podczas dwóch Mszy św. w kościele parafialnym w Ptkanowie.

Ta forma  przypomnienia treści Objawień spotkała się z bardzo sympatycznym przyjęciem ze strony wiernych. Widać też było wielkie wzruszenie na twarzy Księdza Proboszcza. Jeszcze raz utworzyła się wspólnota apostołująca z wielkim entuzjazmem. Chwała Panu Jezusowi i Jego Matce oraz Naszej Jedynej Matce Zgromadzenia.

Cudowna Kaplica w Paryżu, miejsce Objawień Niepokalanej od Cudownego Medalika