Tydzień misyjny w Lipowej

W Niedzielę Misyjną w kaplicy domowej Schroniska dla osób bezdomnych prowadzonym przez Siostry Miłosierdzia w Lipowej, zainaugurowany został Tydzień Misyjny. Po wcześniejszej zachęcie ze strony ks. Proboszcza, rozpoczął  się szturm modlitewny w intencji Misjonarek i Misjonarzy niosących Żywą Ewangelię na cały świat. 

Po Mszy Świętej, 24 października br. podczas modlitwy różańcowej, Siostry odmawiały poszczególne dziesiątki ubogacając Różaniec w różnych językach: łacińskim, francuskim i białoruskim. A dnia 31 października, po Sumie w kościele parafialnym w Ptkanowie, miało się odbyć ostanie Nabożeństwo Październikowe, podczas którego zaplanowane były poszczególne dziesiątki Różańca również w różnych językach w intencji Misji i o nowe powołania misyjne.

Siostra Katarzyna – Kamerun

Przygotowaniem do pogłębionej modlitwy była Eucharystia, podczas której Siostry włączyły się czynnie do liturgii: czytanie, śpiew psalmu, śpiew ze scholą i prelekcja w ramach kazania  o pracy Sióstr Miłosierdzia – Misjonarek.

By ułatwić wiernym zapamiętanie krajów,  w których Siostry z Prowincji Warszawskiej posługują na misjach, zostały poproszone dzieci o trzymanie małych plakatów z nazwami krajów i imionami Sióstr, które służą tam Ubogim. Siostry wydrukowały kilka zdjęć, które wierni mogli zobaczyć po wyjściu z kościoła. Jedna z nich dzieliła się świadectwami Sióstr pracujących w Egipcie, Libanie, Haiti i Kamerunie, a druga o posłudze polskich Sióstr na Wschodzie. Ten „DWUGŁOS” Sióstr o posłudze misjonarek został przyjęty z wielkim zainteresowaniem i wdzięcznością, a Siostry napełnił radością z  powodu dzielenia się misją pełnych poświęcenia Sióstr pracujących z dala od Ojczyzny.

Siostra Katarzyna z Siostrami ze wspólnoty

Po Mszy Świętej, podczas Nabożeństwa Eucharystycznego, Siostry włączyły się czynnie w odmawianie poszczególnych dziesiątek Różańca. Poprowadziły modlitwę w języku francuskim i białoruskim, a dzieci i młodzież podjęły pozostałe dziesiątki po łacinie, angielsku i włosku. Klimat modlitwy sprzyjał wypraszaniu łask potrzebnych dla tych , którzy pracują w dalekich krajach misyjnych. Ufamy też, że Pan da nowy zapał dla następnych pokoleń, które podejmą wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie…”

Niech Bóg będzie uwielbiony za cudowną atmosferę tej ostatniej niedzieli października przed Uroczystością Wszystkich Świętych. Wdzięczność Księdza Proboszcza i uśmiechnięte twarze obecnych  na modlitwie parafian pokazują, że warto się angażować w duszpasterstwo parafialne.

Siostra Katarzyna i Siostra Anna przy obieraniu jarzyn