Świętość jest dla każdego

Relikwie niesione w procesji

Kościół co roku daje nam możliwość, aby w jednym dniu obchodzić radość z tymi, którzy cieszą się już chwałą nieba – wszystkimi Świętymi. I tym samym wzywa nas do zastanowienia się nad swoim życiem, czy my zdążamy do „portu naszego rejsu” – zbawienia. Świętość jest dla wszystkich i każdy, w jakimkolwiek stanie, może osiągnąć szczęście wieczne, szczęście, o którym św. Paweł w jednym ze swoich listów pisze: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują”. Prosta lekcja: aby się zbawiać trzeba miłować jak nasz Pan, do końca, aż po Krzyż.

W Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia w Warszawie na początku uroczystej Mszy Świętej Siostry w procesji wniosły relikwie świętych i błogosławionych. Wzywamy w sposób szczególny ich orędownictwa, by pomogli nam dojść do Domu naszego Ojca w niebie.

A spoglądając na świętość z bliska, Sł. Boży abp Fulton Sheen tak ją przedstawiał:„Świętość nie jest kwestią porzucania lub rezygnowania z czegoś dla Chrystusa; jest ona kwestią wymiany. W świecie duchowym okazuje się, że istnieje wiele rzeczy, bez których mogę się obyć i wraz ze wzrostem mojej znajomości z Chrystusem, przekonuję się, że mogę się obyć bez grzechu, lecz nie mogę się obyć bez spokoju sumienia, zatem wymieniam ten pierwszy na ów drugi.

Poznając Go jeszcze bardziej dogłębnie, przekonuję się, iż mogę się obyć bez dóbr tego świata, lecz nie mogę się obyć bez bogactwa łaski Chrystusa, więc wymieniam te pierwsze na to drugie i w ten właśnie sposób święty kontynuuje wymianę jednych rzeczy na inne. I w ten sposób, czyniąc się biednym, staje się on bogaty, a czyniąc się niewolnikiem – staje się człowiekiem wolnym”.

Źródło: https://abpsheen.pl/2014/03/11/swietosc/

Błogosławiony Ks. Prymas Wyszyński z Siostrami Miłosierdzia przed głównym wejściem Domu Prowincjalnego