Misjonarki z Kamerunu o swojej misji

Pierwsza z prawej s. Katarzyna, trzecia s. Anna z laptopem

Dwie Siostry z Prowincji Warszawskiej, S. Anna i S. Katarzyna, należą do Prowincji Kamerunu w Afryce środkowej. Opuściły swój kraj oraz Prowincję, w której zaczęły swoje życie jako Siostry Miłosierdzia, by odpowiedzieć na głos Pana wzywający je do służenia Mu w osobach potrzebujących w dalekim Kamerunie. Siostry posługują tam już kilka lat.   

Obecnie przebywają w Polsce na urlopie, z którego mogą korzystać raz na trzy lata. Nabierając nowych sił i mocy ducha S. Anna w kilku słowach opowiedziała nam o swojej misji:

„Św. Wincenty od początku powstania Zgromadzenia wysyłał swoje córki tam, gdzie wołali o pomoc Ubodzy. Ewangelia w Kamerunie jest już znana od ponad 100 lat. Parafia Serca Jezusowego w Dschang, do której należy wspólnota Sióstr, przeżywała 110 lat swego istnienia. W tym samym roku Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo świętują 50 lat służby Panu Bogu w Ubogich na terenie Kamerunu.

W Dschang, na zachodzie kraju, Siostry służą w szpitalu, w szkole, w centrum rehabilitacyjnym, w stołówce dla Ubogich uczniów, chorym  na AIDS, w duszpasterstwie w parafii, odwiedzają Ubogich w ich domach.

Św. Wincenty powiedział: „Jakże szczęśliwe jesteście , moje córki, że macie powołanie tak miłe Bogu”. Tak, jest to prawda, która spełnia się również w moim życiu. Bogu dziękuję za łaskę powołania i za wszystkie łaski, których tak obficie mi udziela. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają swą modlitwą i cierpieniem misje i nadal proszę o to wsparcie dla nas, a ja również obiecuję swą modlitwę”.

Szkoła, gdzie uczą Siostry