Siostry Miłosierdzia w Pielgrzymce Pieszej Akademickich Grup „17”

Grupa Biało-Czerwona

Dla Sióstr Miłosierdzia udział w Pielgrzymce Pieszej to nie tylko akt pobożności, rekolekcje w drodze, akt pokutny, pomagający w nawróceniu człowieka do Boga, ale także posługa sanitarna wobec pielgrzymów, którzy doznają na trasie różnych problemów zdrowotnych.

W tym roku trzy Siostry naszej Prowincji, każda na miarę sił i możliwości pogodzenia z codziennymi obowiązkami, uczestniczyło w 310 Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną Górę w dniach 6-14 sierpnia 2021 r. i dwie Siostry w Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej, która wyruszyła z Warszawy 5 sierpnia.

Ks. bp Paweł Socha, Kapłan Zgromadzenia Misji, z Siostrami pątniczkami

Natomiast w posługę pielgrzymującym, przez przyjęcie pątników na noclegi i posilenie w drodze, zaangażowały się cztery nasze Wspólnoty –  Domu Prowincjalnego w Warszawie, Łbisk, Konstancina Jeziornej  i Częstochowy.

Niech Bóg będzie uwielbiony w modlitwach i ofiarach wszystkich Sióstr Prowincji, które duchowo wspierały idących pieszo do tronu Królowej Polski na Uroczystość Jej Wniebowzięcia i wszystkich zaangażowanych w służby pielgrzymkowe oraz tych, którzy po drodze przyjmowali pątników.