„Najdoskonalsza Kobieta, najbliższa Bogu i nam”

Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Matki Bożej Zielnej w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia

Obchodzimy dziś Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Królowej. Ktoś kiedyś powiedział, że Maryja to „najpiękniejszy Owoc tej ziemi”, a my możemy dodać i najpiękniejszy Kwiat w ogrodzie Pana Boga.

Poświęcenie ziół, kwiatów i plonów ziemi

Dzisiaj nie tylko dziękujemy Bogu za naszą Matkę wziętą z ciałem i duszą do Nieba, ale też w tradycji kościoła święcimy zioła i kwiaty, tegoroczne plony, jako wyraz wdzięczności Bogu za zbiory. Dodatkowo data 15 sierpnia związana jest z Cudem nad Wisłą i dla Polaków jest to kolejny dowód opieki i pomocy Maryi dla Narodu Polskiego.

W liście na 15 sierpnia 2013 r. skierowanym do wszystkich Sióstr Miłosierdzia na całym świecie, Matka Generalna Evelyne Franc napisała:

Obraz: parafiakoniecpol-trojca

„Dzisiaj, wraz z całym Kościołem, czcimy Dziewicę Maryję, wziętą z ciałem i duszą do chwały Nieba. Teksty proponowane nam przez liturgię, ukazują Maryję jako najdoskonalszą Kobietę, najbliższą Bogu i najbliższą nam”.

I dalej Matka pisze: „Maryja,Matka Życia i Królowa wzięta do Nieba, przypomina nam wielkość naszej ludzkiej kondycji. Świętując Jej Wniebowzięcie, wyznajemy wiarę w Zmartwychwstanie ciała i w życie wieczne, głosimy godność każdej ludzkiej istoty i składamy Bogu dziękczynienie za nasze odkupienie, za Jego nieskończone Miłosierdzie. Kościół głosi, że nasze ciało jest przeznaczone do przemiany przez Boga; to ciało niekiedy poniżone i sprowadzone do rangi towaru, lub kochane aż do ubóstwienia, to ciało często cierpiące, niekiedy torturowane. Za wstawiennictwem Maryi, Matki Życia i Królowej wziętej do Nieba, powierzajmy Bogu kobiety i dzieci będące ofiarami handlu, młodych uzależnionych od tego, co stanowi dla nich „sztuczny raj”, ludzi nam współczesnych uwikłanych w spiralę przemocy. Módlmy się również za pracowników służby zdrowia i za prawodawców, aby szanowali życie od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz, by chronili trwałość rodziny. Za wstawiennictwem Maryi, prośmy Boga, o łaskę bycia wrażliwymi na znaki życia, dobroci, piękna, prawdy, które Duch Święty objawia w świecie”.

Słowa te wciąż są aktualne, może jeszcze bardziej dziś niż 8 lat temu. Módlmy się, abyśmy umieli dobrze przeżyć ten ziemski czas pielgrzymowania do domu Ojca, który nas oczekuje z otwartymi ramionami. Niech wstawiennictwo Niepokalanej, Maryi Wniebowziętej, nam w tym dopomoże, by tak jak Ona stać się dojrzałym owocem, który Bóg przyjdzie zerwać w swoim czasie. A dziękując za 101. rocznicę Cudu nad Wisłą wzywajmy nadal Jej potężnego wstawiennictwa, by chroniła nasz naród przed nowymi formami zniewolenia.