Doświadczenie Zbawczej mocy Krwi Chrystusa

W Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa modlimy się słowami: „Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas”.  Krew Chrystusa to cena naszego zbawienia. Bóg Ojciec posłał na świat Jednorodzonego Syna Bożego, aby na Krzyżu dokonał odkupienia człowieka od grzechu. Bóg, który jest samą miłością tą Miłością nas umiłował. Ale dokonało się to przez ofiarę z życia Syna Bożego. Teraz Bóg patrzy na świat przez pryzmat Krwi swojego umiłowanego Syna, Jezusa, dlatego ta Krew jest Najdroższa i jest to cena jaką zapłacił za nas. Gdy Jej wzywamy jest ona nam obroną i Bóg litośnie patrzy na świat, na ludzi. Jest to ta sama Krew, bez której nie ma przebaczenia, która poi i oczyszcza dusze w Eucharystii, jak czytamy w Litanii.

Jakże wielką ma Ona moc… Dzielimy się świadectwem, które miało miejsce ostatnio aż dwa razy. Obydwa wydarzenia miały miejsce nocą z 9/10 i 11/12 lipca br. Szalała burza, silny wiatr, błyskawice i do tego ulewny deszcz, który mógł być niszczycielski. Osoba, którą przerażał odgłos burzy, błyskawic i ulewnego deszczu, wzywała na pomoc Najdroższą Krew Jezusa poprzez słowa Koronki ofiarowania Boskiej Krwi Chrystusa. Za pierwszym razem 9/10 lipca już po pierwszym wezwaniu deszcz nagle ustał i burza zaczęła odchodzić. Za drugim razem po pierwszej dziesiątce Koronki również nagle deszcz zaczął mniej padać a burza stopniowo odchodziła. Wiara czyni cuda a Krew Jezusa, jeśli z wiarą Jej wzywamy, przychodzi na z pomocą i daje nam moc w naszym życiu.

Koronkę ofiarowania Boskiej Krwi Chrystusa Pan Jezus objawił świętej Marii Magdalenie de Pazzi, do której powiedział, aby ofiarowała Bogu Ojcu Jego Krew. Był to wyraz szczerej czci oddawanej Męce Pańskiej i święta Maria Magdalena czyniła to przynajmniej pięćdziesiąt razy w ciągu dnia. W jednej ze swoich ekstaz święta widziała bardzo wielu nawróconych grzeszników oraz dusze wybawione z czyśćca przez tę modlitwę. Czujmy się zaproszeni tym świadectwem do wzywania w naszych potrzebach Najdroższej Krwi Chrystusa, a nasze wołanie nie zostanie bez odpowiedzi.

Odmawia się na Różańcu.

Krzyżyk: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na dużych paciorkach: Ojcze Przedwieczny, Wieczna Miłości, przyjdź do nas z miłością i zniszcz w naszych sercach wszystko, co daje ból. Ojcze nasz…

Na 10 małych paciorkach: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi Krew Jezusa Chrystusa, dla uświęcenia kapłanów i nawrócenie grzeszników, za konających i dusze w Czyśćcu.

Na zakończenie (10 razy): Chwała Ojcu…