Wyjątkowa uroczystość w Domu Prowincjalnym

Msza Święta

Dnia 2 czerwca br. w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia w Warszawie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Była to Msza Święta Prymicyjna, której przewodniczyli  trzej nowo wyświęceni Prezbiterzy Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

Ks. Michał, główny celebrans, Ks. Hubert i Ks. Łukasz 15 maja br. z rąk Ks. Biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, Roberta Chrząszcz, otrzymali święcenia prezbiteratu w kościele seminaryjnym Księży Misjonarzy w Krakowie.

W koncelebrze brał udział Dyrektor Sióstr Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej, Ks. Karol Hołubicki, który też wygłosił homilię i jednocześnie złożył życzenia nowo wyświęconym Kapłanom. A do Mszy świętej służył jako ministrant Szymon z Świetlicy Środowiskowej Sióstr na Tamce.  

Ks. Dyrektor w czasie homilii posłużył się Ewangelią św. Jana z rozdziału 15: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”. Ks. Dyrektor skupiając się na słowach Pana Jezusa podkreślił, że to On jest Tym, który powołuje, a kapłan jest osobą, która odpowiada, ale odpowiada z zaufaniem. Także Ks. Dyrektor zwrócił uwagę, że Jezus uczynił przyjaciółmi tych, którzy za Nim idą jednocześnie życząc naszym Gościom wytrwałości i by nie zawiedli zaufania najlepszego Przyjaciela człowieka. Wspomniał też o trudach, które na pewno się pojawią, gdyż idąc za Jezusem jest się znakiem sprzeciwu w świecie. Ale to wszystko jest do pokonania z Maryją, Matką Jezusa, do której zachęcał, by się zawsze zwracali.

Siostra Wizytatorka składa życzenia Neoprezbiterom

Po Komunii Świętej również Siostra Wizytatorka w imieniu Sióstr Prowincji złożyła Prymicjantom życzenia, by wytrwali w kapłaństwie do końca życia a trzy Siostry wręczyły im symbolicznie po białej róży.

Symboliczna biała róża

A na koniec uroczystej Mszy Świętej Neoprezbiterzy udzieli wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa.

„Niech Bóg będzie uwielbiony” – tak często modlił się nasz Założyciel i my powtarzamy za św. Wincentym: Niech Bóg będzie uwielbiony za dar nowych Kapłanów.

Prymicyjne błogosławieństwo