Aby ich przyjaźń z Jezusem trwała do końca życia

Siostra Weronika z dziećmi w parafii pw. św. Józefa

W dniu 30 maja w Uroczystość Trójcy Świętej w Brześciu, Białoruś, w dwóch parafiach, gdzie posługują Siostry Miłosierdzia, dzieci po raz pierwszy w Komunii Świętej przyjęły Pana Jezusa do swego serca. 

Siostra Tatsiana z dziećmi w parafii pw. Matki Bożej

W parafii pw. św. Józefa, gdzie posługuje s. Weronika,  przystąpiło do Pierwszej Komunii 6 dzieci, a w parafii pw. Matki Bożej, gdzie posługuje s. Tatsiana – 7 dzieci. To była wielka uroczystość dla wszystkich parafian, szczególnie dla dzieci i ich rodzin. Na twarzach i w głosie było widać wielkie wzruszenie, kiedy rodzice udzielali swojego błogosławieństwa dzieciom.

Podczas Mszy Świętej dzieci uroczyście złożyły obietnice Bogu, że będę troszczyć się o rozwój swojej wiary przez regularny udział w niedzielnej Eucharystii i katechezach. Rodzice i dzieci wzięli aktywny udział w oprawie liturgicznej tej pięknej uroczystości.

Składanie przyrzeczeń

Na zakończenie Mszy Świętej dzieci podziękowały Bogu, Kapłanom i swoim rodzicom za tak ważny dzień w ich życiu, za to, że mogli przyjąć Jezusa do swych dziecięcych serc.

Podziękowania Rodzicom

Teraz trwa Biały Tydzień i jakie to jest piękne, że dzieci wraz ze swoimi rodzicami przychodzą codziennie, żeby spotkać się z żywym Panem w Komunii Świętej. W swoim sercu mam tylko jedne pragnienie, aby ich przyjaźń z Jezusem trwała do końca życia, i o to proszę Boga w Trójcy Jedynego. 

Siostra Tatsiana