Przyjdź, Panie Jezu!

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego o godz. 9.00 w naszej Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Szumilinie, Białoruś, odbyła się Pierwsza Komunia Święta dzieci. Przystąpiło do niej 3 dzieci.

Uroczystości przewodniczył  nasz proboszcz Ojciec Andrzej ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ostatni rok przygotowania do Komunii Świętej prowadziła Siostra Ira, Siostra Miłosierdzia, która z zapałem i troską o rozwój duchowy dzieci odkrywała im prawdy wiary i uczyła ich, jak  przeżywać  na co dzień żywą relację do Osoby Jezusa. Od tego momentu, kiedy po raz pierwszy przyjmą Go w Komunii Świętej, ma się stać ich przyjacielem i Panem życia.

Ta uroczystość jest  dla nas, Sióstr i Kapłanów, okazją do zapytania się o naszą pierwotną miłość do Jezusa, którego wybraliśmy  i obiecaliśmy Mu wierność do końca życia.

Tą wyjątkową okoliczność przeżywamy w radości z całą Parafią, ponieważ jest to święto dla całej naszej wspólnoty parafialnej, gdyż kolejni jej członkowie mogą uczestniczyć w Wielkich Misteriach naszej wiary przystępując do Spowiedzi Świętej oraz  karmiąc się Najświętszym Ciałem i Krwią Naszego Pana.

Cieszymy się razem z tymi dziećmi i ich rodzinami, i modlimy się, aby nic ich nie odłączyło od miłości Chrystusowej.

Siostra Dorota