Jubileusz s. Zofii Sochy

Dnia 8 czerwca 2018 r., w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Domu Prowincjalnym, miało miejsce szczególne wydarzenie. Na wieczornej Mszy św. zgromadziły się Siostry tutejszej wspólnoty oraz Siostry odprawiające swoje roczne rekolekcje. Ta Eucharystia była wielkim dziękczynieniem Bogu za 70 lat powołania naszej drogiej Siostry Misjonarki, s. Zofii. Mszy św. przewodniczył Ojciec Dyrektor w asyście ks. Stanisława i ks. Dariusza. 

Po modlitewnym dziękczynieniu nadszedł czas życzeń, które złożyła w ciepłych słowach s. Wizytatorka s. Jadwiga. 

Następnie zabrała głos Siostra Jubilatka. Dziękowała Bogu za swe powołanie, a Zgromadzeniu na ręce Przełożonych, za możliwość jego realizowania. W radosnych słowach opowiedziała w zarysie historię swojego powołania. Ileż to wspomnień zebrało się przez 70 lat: odgruzowywanie Domu Prowincjalnego po Powstaniu Warszawskim, lata formacji, pierwsze posługi aż wreszcie wyjazd na misje: do Burundi, a później do Egiptu. 

Opowiadanie dopełniły slajdy ze zdjęciami, by przybliżyć środowisko życia i pracy s. Zofii. 

Na zakończenie powiedziała, że wiele ludzi w Egipcie nie zna Pana Jezusa i z radością tam powraca, by im o Nim mówić.