Święto Babci i Dziadka w Kurozwękach

W Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach, prowadzonym przez Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, dzień 21 i 22 styczeń to szczególne święto Mieszkańców, przeżywany jako Dzień Babci i Dzień Dziadka. Tak wiele im się zawdzięcza, trudno wyliczyć dobro, którego doświadczyliśmy w naszym życiu. Są to cenne lekcje, których nie słyszeliśmy w żadnej szkole.

Już od samego rana na Mszy Świętej Siostry i Opiekunowie modlili się o potrzebne łaski i błogosławieństwo dla każdej Babci i każdego Dziadka.  Serce przepełnia wdzięczność, wyrażona w modlitwie, uśmiechu i dobrym słowie. Nie zabrakło wspólnego radowania się przy stole, gdzie zostały przygotowane słodkie ciasteczka i gorąca herbata. Były również serdeczne życzenia, laurki, serduszka dla każdej Babci i Dziadka.

Już na początku swojego pontyfikatu, podczas spotkania z ludźmi starszymi w Monachium w 1980 roku, Jan Paweł II powiedział: „Starość jest koroną okresów życia. Przynosi ona żniwo, żniwo z tego, czego się nauczyło i co się przeżyło, żniwo z tego czego się dokonało i co się osiągnęło, żniwo z tego co się wycierpiało i przetrwało. Jak w zakończeniu wielkiej symfonii, wielkie tematy życia łączą się w potężny akord. W okresie starości człowiek zaczyna nabierać dystansu do wielu spraw życiowych. Dokonuje bilansu sukcesów i porażek. W mniej emocjonalny sposób odbiera różne sytuacje życiowe”.

Modlitwą chcemy wspierać również nasze zmarłe Babcie i Dziadków, dziękując Bogu za ich dobre serca, których doświadczyliśmy w naszym życiu.