Uroczystość odpustowa w kaplicy przy ul. Radnej 14 w Warszawie

Z okazji 190. Rocznicy objawień Cudownego Medalika oraz 40-lecia wskrzeszenia Apostolatu Maryjnego przez ks. Teofila Hermana na terenie Polski, w roku zagrożenia pandemią koronawirusa, w skromnych okolicznościach, dnia 28 listopada był świętowany doroczny odpust ku czci Matki Bożej objawiającej Cudowny Medalik.

Mszę św. o godz. 12.00 poprzedziła modlitwa różańcowa prowadzona przez Moderatorkę diecezjalną Apostolatu Maryjnego w Diecezji Warszawskiej. Głównym celebransem był biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, ks. Grzegorz Suchodolski. On też wygłosił homilię, która była oparta na trzech duchowych prawdach: wszystko z Niepokalaną, nic bez Jezusa, razem na drodze apostolatu. Razem z ks. biskupem celebrowało sześciu Kapłanów, w tym ks. Jerzy – Dyrektor krajowy Apostolatu.

O wystrój kaplicy, a podczas liturgii czytanie Słowa Bożego zatroszczyła się Siostra Urszula –  Radna krajowa Apostolatu. Modlitwę wiernych przygotował Moderator diecezji Warszawsko-Praskiej.

Ze względu na obostrzenia sanitarne, w uroczystości uczestniczyło tylko kilka Sióstr z Domu Prowincjalnego w Warszawie z Siostrą Wizytatorką na czele.  Po Mszy Świętej miejscowa grupa Apostolatu zaprosiła chętnych, na ciastko i herbatę.