Święty Wincenty na Haiti

W niedzielę, 18 października, rozpoczęliśmy kolejny już Tydzień Misyjny. Swą modlitwą i serdeczną pamięcią otaczamy tych, którzy zostawili swój ojczysty kraj i udali się na misje Ad Gentes, czyli do tych ludów i krajów, gdzie jeszcze nie słyszano, lub słyszano niewiele, o Jezusie Chrystusie. Z Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na misje Ad Gentes w 2016 r. wyjechała s. Weronika, która od 2017 r. posługuje wśród ubogiej ludności Haiti. Jest to niewielka, zachodnia część drugiej z wysp w archipelagu Wielkich Antyli (Ameryka Środkowa) granicząca z Republiką Dominikany, otoczona przez Morze Karaibskie i Ocean Atlantycki.

W 2008 roku na Haiti, w Gonaives, była ogromna powódź. Rodziny potraciły domy i przez trzy miesiące dzieci z tych rodzin mieszkały u Sióstr Miłosierdzia. Przez ponad tydzień mieszkali u Sióstr również ich rodzice. Dzieci przebywały w domu Sióstr, dopóki ich Rodzice nie zorganizowali jakiegoś mieszkania, nie zbudowali domu, albo jakiegoś prowizorycznego pomieszczenia do życia. Ta tradycja została. Dzieci co tydzień przychodzą do Sióstr. Zawsze jest ich około dwustu. W większości są to dzieci z rodzin protestanckich. Ale Siostry nie patrzą na ich wyznanie, ale raczej na ich potrzeby duchowe i materialne.

W tym roku przed Uroczystością Św. Wincentego a Paulo, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, Siostry wraz z dziećmi przygotowały Triduum modlitewne. W środę, czwartek i piątek o godz.15.00 miał miejsce wspólny Różaniec i wspólny śpiew. Każdego dnia był inny temat dotyczący Świętego Wincentego. Siostry omówiły najpierw życie św. Wincentego, później jego działalność. Także przybliżyły oba Zgromadzenia, które utworzył, by trzeciego dnia poruszyć  duchowość św. Wincentego. Siostry starały się także przygotować duchowo osoby, które współpracują z Siostrami i są z nimi na co dzień.

Na uroczystość św. Wincentego a Paulo, dnia 27 września, Siostry przygotowały celebrację paraliturgiczną, gdyż nie mógł być obecny kapłan. Mimo to, uroczystość miała charakter bardzo uroczysty. S. Weronika dzieli się: „Jestem pewna, że Jezus był obecny, bo sam powiedział przecież, że >>Gdzie dwóch  lub trzech modli się w Imię moje, Ja Jestem pośród nich<<. A nas było 400 dzieci i ponad 30 osób personelu”.

Wszystkie stroje, które  dzieci mały sobie podczas celebracji, zostały specjalnie uszyte na to świętowanie. I taka jest już tradycja, że na takie szczególne okazje dzieci mają co roku inne stroje. Kupują je z własnych pieniędzy, aby podczas tych celebracji, dobrze się zaprezentować przed Bogiem i przed ludźmi. To jest bardzo wzruszające, takie wyczucie obecności przed Bogiem.

Każdej niedzieli Siostry zbierają dzieci w swoim domu, by wspólnie z nimi się modlić, pośpiewać, potańczyć. Formacją tych dzieci zajmuje się s. Natasza. Dzieci poznają osobę św. Wincentego, jego życie i jego działalność charytatywną.    Życzymy s. Weronice, całej Wspólnocie  i wszystkim dzieciom Bożego błogosławieństwa i opieki św. Wincentego.